Medaljar og ordenar

Oppdatert 05.01.2024

Kongens fortenestemedalje vart stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut som påskjønning for innsats av særleg samfunnsgagnleg natur.

Fortenestemedaljen blir delt ut som påskjønning for:

  • pionerinnsats eller annan spesiell innsats av særleg samfunnsgagnleg natur på område som kunst, kultur, vitskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særleg fortenestefull ulønt innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlege eller private verv, i frivillige organisasjonar eller i anna samfunnsnyttig verksemd
  • særleg fortenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste der innsatsen har lege langt over det normale, og der vedkommande også har vist aktivt samfunnsengasjement utover arbeidsinnsatsen sin
  • ein livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttane for tildeling av Kongens fortenestemedalje blir endra i tråd med samfunnsutviklinga. Den siste endringa vart gjort 30. mars 2012. Etter dei nye statuttane blir det lagt avgjerande vekt på at kandidatar til medaljen har gjort samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samstundes blir det ikkje lenger lagt vekt på tenestetid i 40 år eller meir.

Den siste oppdateringa av statuttane medfører også at omgrepet "Kongens fortenestemedalje i sølv" fell bort og blir erstatta av "Kongens fortenestemedalje". Kongens fortenestemedalje i gull blir berre tildelt i heilt ekstraordinære tilfelle og kan ikkje søkjast om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden vart stifta av kong Oskar I 21. august 1847 og vart sist revidert 19. juni 2015. Ordenen blir tildelt som påskjønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortenestemedalje og St. Olavs orden skal stilast til H.M. Kongen og sendast via Statsforvaltaren i fylket der kandidaten bur.

Vis meir


Publisert 20.06.2024

Kongens fortjenstmedalje tildelt Roy Bråthen

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget under St. Hans feiringen i Kirkenær, torsdag 20. juni 2024.


Publisert 20.03.2024

Kongens fortjenstmedalje tildelt Tor Bjørnødegård

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement på Bruflat Kafe i Etnedal, onsdag 20. mars. 


Publisert 27.11.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt professor Johanne Sundby, Brumunddal

Medaljen ble delt ut av dekan ved det medisinske fakultet Hanne-Cathrin Flinstad Harbo i forbindelse med en tilstelning på Universitetet i Oslo mandag 27.11.23.


Publisert 29.10.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Hanne Mette Lundberg

Medaljen ble delt ut av ass. statsforvalter Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Elgstua på Elverum, lørdag 28. oktober.


Publisert 09.10.2023

Kongens fortjenestmedalje tildelt Dag Rune Raaberg

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under en tilstelning på Svullrya i Grue, mandag 9. oktober.


Publisert 29.08.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grønn-Hagen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen på Tynset tirsdag 29. august 2023.


Publisert 21.06.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jørn Wroldsen, Gjøvik

Medaljen ble delt ut i forbindelse med Gjøvik Rotary sin sommeravslutning 21. juni. Det var assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen som delte ut medaljen.


Publisert 19.06.2023

Kongens fortjenstmedalje til Kai Henning Stensrud

Medaljen ble delt ut av velferdsdirektør Eli Blakstad på et arrangement i Kolbu søndag 18. juni 2023. 


Publisert 09.06.2023

Kongens fortjenstmedalje til Paul Gunnar Lien

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement i Lesja tirsdag 6. juni.


Publisert 03.06.2023

Kongens fortjenestmedalje tildelt Einar Høystad, Ringebu

Medaljen ble delt ut av virksomhetsdirektør Eli Blakstad i forbindelse med en tilstelning på Ringebu prestegard, 3. juni.