Kongens fortjenstmedalje til Paul Gunnar Lien

Foto av medalje

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement i Lesja tirsdag 6. juni.

Publisert 09.06.2023

Statsforvalterens hilsen i forbindelse med utdelingen av Kongens fortjenstmedalje til Paul Gunnar Lien.

Kjære lesjinger, og mest av alt, kjære Paul Gunnar Lien!

Jeg har kommet hit i dag, på vegne av HM Kongen, for å hedre deg for den uvurderlige innsatsen du har lagt ned for dine sambygdinger og andre gjennom godt over 40 år.

I tiår etter tiår har du gjennom ditt virke vist et samfunnsengasjement og vært med på å berike livet til menneskene rundt deg, og i dag vil vi takke deg.

Du er en høyt respektert person i Lesja og har vært med på å tonesette livet her i bygda både gjennom ditt yrkesliv og din frivillige innsats.

For alle som har kommet hit i dag vil jeg gi et lite overblikk over din innsats:

Født på Lesjaskog i 1951 viste du tidlig talent for både fele og orgel, og allerede som fjortenåring fikk du deltidsjobb som organist i Lesjaskog kyrkje. Etter folkeskolen bar turen til Musikkhøyskolen i Oslo, og våren 1972 ble du uteksaminert som kantor.

Etter noen år som organist i Bodø, Lom og Ulvik/Granvin, kom du hjem igjen til organistjobb i Lesja i 1978. Og her har du jobbet helt til du ble pensjonist i september 2020.

Som kantor har du vært den som har gitt melodi til høytider og dager preget av både glede og sorg i bygda. Du har fylt de vakre kirkene i Lesja med musikk som har bundet bygdafolket sammen på festdager, og gitt trøst i tunge stunder.

I dag skal vi ikke minst sette søkelyset på den imponerende frivillige innsatsen du har lagt ned for musikklivet i Lesja. Du fikk raskt en finger med i spillet i det meste som hadde med musikk- og kulturlivet i Lesja å gjøre da du kom hjem i 1978.

Som dirigent for de to blandakora Lesja og Lesjaskog sangkor (som nå har blitt til ett), og for jentekoret du starta opp. Dette fikk igjen andre knoppskytinger, med aspirantkor og en korgruppe for de eldre jentene. På det meste dirigerte du altså fem kor i bygda. I tillegg dirigerte du i en periode skolemusikken, og underviste i Lesja og Dovre kulturskole.

Du har delt din kunnskap med stadig nye generasjoner, og slik gitt gaven som musikkglede er, videre til så mange av dine sambygdinger. Blant disse finner vi Lesjas popstjerne Synne Vo, som i sommer vil synge om sin kjærlighet til hjembygda på lesjadialekt fra utallige festivalscener rundt i landet.

Gjennom ditt frivillige arbeid innen korarbeidet spesielt, har du vært med på å fylle bygda med sang. Og du gjør det fortsatt, som dirigent for Lesja og Lesjaskog sangkor. Det gjør noe med oss å synge i kor, å kjenne på samhold og samklang med bygdafolk vi kanskje ikkje kjenner så godt før vi står der på rekke og stemmer i en flerstemt harmoni.

I ei bygd som er kjent for sitt rike foreningsliv har du spilt en viktig rolle gjennom å la folk bli kjent med hverandre og komme nærmere innpå hverandre gjennom musikken. Jeg har blitt fortalt at ca. 4% av lesjingene er med i et kor. Det er mye takket være den innsatsen du har lagt ned.

Og dette har du gjort i alle aldersgrupper. Fra sanggrupper i barnehage og småskole, til sangstunder med beboerne på sykehjemmene i kommunen.

Du har gjennom hele ditt virke vist en stor ydmykhet, og aldri fremhevet deg selv, men gitt æren til korene og musikktalentene du har hatt i lære. Med din kunnskap og dine evner kunne du sikkert i sin tid siktet deg inn på en karriere større steder enn her. Lesjingene og vi er glade for at kjærligheten til bygda og bygdefolket fikk deg til å flytte tilbake hit den gangen. Du har skapt mange ringer i vannet rundt deg.

Du blir skildret som en idealist, som i en årrekke har gjort en innsats for sang og musikk som går langt utover yrkeskarrieren din. (Og for å bruke nok en kormetafor) lesjingene er samstemte i sin rosende omtale av deg.

Kjære Paul Gunnar Lien: Du har utført særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid, og har utvist imponerende samfunnsengasjement og glede over å gjøre livet rikere for andre. Din frivillige innsats kan tjene til inspirasjon for oss alle.

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Paul Gunnar Lien, skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!

Kontaktpersoner