Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


06.05.2021

Karantene/karantenehotell - noen fakta

Det er mange som må gjennomføre karantenetiden på karantenehotell. Karantene på karantenehotell gir bedre kontroll med at kravene til innreisekarantene etterleves, og kan bidra til å forsinke introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene.


06.05.2021

Sprer glede på tvers av generasjoner

Smittevernet setter begrensninger i kontakten mellom barn og eldre. Østre Toten kommune har gjennom prosjekter som Generasjonsmøter gitt livsglede for liten og stor.


05.05.2021

Påkrevde og anbefalte vurderinger for arbeidsgiver knyttet til vaksinasjon

Vaksinasjonsdekningen er høy for mange grupper av helsepersonell med pasientkontakt i kommunene, men det er fortsatt essensielt og kapasitetskritisk helsepersonell som skal vaksineres.


03.05.2021

Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert

Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer.


29.04.2021

Et verdig hverdagsliv for de eldre i Stange

Pandemien har rammet eldre som bor på institusjoner hardt. Stange kommune har iverksatt tiltak med mål om å aktivisere og øke livskvaliteten til sine beboere.


27.04.2021

Ny veileder om massetesting i kommunene

Smittetallene er fremdeles høye flere steder i landet. Massetesting er et viktig virkemiddel for å oppdage smitte tidlig. Helsedirektoratet har publisert ny veileder til kommunene.


26.04.2021

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner, frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) og bedrifter i Innlandet kan søke Helsedirektoratet om tilskudd.


26.04.2021

25.000 elever i Innlandet inviteres til en annerledes skoletime

Å gi både takk og oppmuntring er målet når Statsforvalterens barn- og ungepanel nå inviterer til en historisk skoletime. 


26.04.2021

Koronavaksine til personer uten samtykkekompetanse?

Den siste tiden har vi mottatt en rekke henvendelser og spørsmål om koronavaksinering av personer som mangler samtykkekompetanse, særlig knyttet til personer med demens eller psykisk utviklingshemming. Her er regelverket som gjelder for denne pasientgruppen.


26.04.2021

Vaksinering i sommer

Uavhengig av sommerferieavvikling vil vaksineleveransene til Norge fortsette. For å sikre raskest mulig vaksinasjon av befolkningen sendes mottatte vaksinedoser fortløpende ut til kommunene også i sommer.


26.04.2021

Astra Zeneca-vaksinerte får tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine.


26.04.2021

Astra Zeneca-vaksinerte får tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine.


23.04.2021

Undersøkelser av alvorlige hendelser der psykisk syke personer har vært involvert

Våren 2020 tok Statsforvalteren i Innlandet kontakt med Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) der vi løftet en del prinsipielle problemstillinger rundt fire slike saker knyttet til alvorlige hendelser i 2019.


16.04.2021

Nasjonale smittevernstiltak

I dag, 16. april starter første trinn i Regjeringens gjenåpningsplan. Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. 


14.04.2021

Kva tyder det at helsepersonell har ein avgrensa autorisasjon?

Til kvar tid har fleire helsepersonell i Innlandet avgrensa autorisasjon etter alvorlege brot på helsepersonellova, men er ofte i arbeid dersom dei etterlever avgrensingane dei har fått.


13.04.2021

Nytt "kjære helsepersonell" brev fra Astra Zeneca

EMA konkluderer, etter en gjennomgang av bivirkningsmeldinger i Europa med at det er en sannsynlig sammenheng av kombinasjonen av blodpropper og lavt antall blodplater etter vaksinasjon med Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca).


06.04.2021

Eldre ut på middag

Nå kan kommunene i Innlandet søke om tilskudd til å invitere eldre ut på middag sammen med andre. Formålet er å ta vare på våre eldre som på grunnlag av pandemien har kjent på ensomhet. Det å dele et måltid med andre gir økt matglede og livsgnist.


06.04.2021

Rutine for isolering av personer som får påvist korona ved ankomst til Norge

Helsedirektoratet har med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-10 annet ledd laget rutine for isolering av personer som får påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge.


29.03.2021

Svar på spørsmål om sammenkomster

Statsforvalteren i Innlandet svarer på spørsmål om private sammenkomster vs. sammenkomster på offentlig sted.


26.03.2021

Slik følges smittede og nærkontakter opp ved forsterket TISK

Ved utbruddshåndtering anbefales en mer intensiv TISK-strategi, uavhengig av virusvariant. Det betyr at både smittede, nærkontakter og deres husstandsmedlemmer følges tettere opp etter anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.   


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel