Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


14.01.2022

Regjeringen letter på koronatiltakene

Det er fortsatt viktig at du praktiser god hånd- og hostehygiene, holder deg hjemme og tester deg hvis du er syk og at du vaksinere deg. Det forventes høye smittetall fremover, men som samfunn tåler vi nå viruset bedre. 


14.01.2022

ReHabiliteringsforum

Etter to års pause arrangeres ReHabiliteringsforum. Arrangementet er kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell og fagfolk. Ny frist for påmelding er 26.01.22.


09.01.2022

FHI til Innlandskommunene: Planlegg for mye fravær og vaksinér fort

Forbered dere på et stort sjukefravær og planlegg for en større belastning i helsetjenestene fremover. Og vaksinér flest mulig de kommende ukene. Det var budskapet fra Folkehelseinstituttet til Innlandet denne uka. Omikronsmitten må ikke få vokse for fort.


07.01.2022

Innlandets Demenskonferanse 2022

Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.
Konferansen er planlagt til å kunne gjennomføres både ved fysisk fremmøte og digitalt.


07.01.2022

Tilskuddsordninger på velferdsområdet

6. januar inviterte Statsforvalteren til digital konferanse om tilskuddsordninger på velferdsområdet. Ulike tilskudds- og stimuleringsordninger som Statsforvalteren forvalter ble presentert. Fikk du ikke med deg møtet kan du se det om igjen her.


05.01.2022

Økende smittefare – 2586 Innlendinger fikk første stikk i desember

Det forventes en stor bølge med smitte, og risikoen for å bli smittet blir nå større en noen gang. Folkehelseinstituttet oppfordrer uvaksinerte til å møte opp for vaksinering nå i starten av det nye året.


05.01.2022

Denne uka får Innlandet 200.000 selvtester

Kommunene får torsdag denne uka en større leveranse både av selvtester til utdeling og tester til profesjonell bruk.


04.01.2022

Testing av utlendinger som ikke er bosatt i Norge

Helsedirektoratet oppfordrer landets kommuner til å tilby covid-19-test av følgende gruppe: Utlendinger som ikke er bosatt i Norge som skal forlate Norge gjennom Sverige.


04.01.2022

Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Barn i alderen 5–11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.


03.01.2022

Unntak fra smittekarantene for ansatte i skole og barnehage

Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.


28.12.2021

Ei hjelpande hand

I dei to pandemiåra har vi sett kor fort vi kan bli avhengige av ei hjelpande hand. Når omikron eller andre ting kastar om på kvardagen vår og gjer livet vanskeleg, er det godt å vete at vi i Innlandet har mange som skal gi hjelp – inna helse, skule, barnevern og NAV. Frå nyttår skal fleire av desse jobbe tettare saman for å sikre ei god oppvekst for barna våre gjennom oppvekst-reforma. For – ein god barndom betyr noko for heile livet.


22.12.2021

Helsefagstudenter med lisens skal bidra med vaksinering

Regjeringen har besluttet at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal kunne få en tredje vaksinedose mot covid-19 infeksjon innen 16. januar 2022. Det innebærer at kommunene må vaksinere flere på kortere tid. For å klare dette, kan kommunene få behov for ekstra personellressurser. Det er derfor lagt til rette for at sisteårsstudenter i helsefag med lisens, kan bistå kommunene i vaksinasjonsarbeidet.


22.12.2021

Vaksinering i raskt tempo

Onsdag inviterte Statsforvalteren i Innlandet kommunene og fylkesberedskapsrådet til møte om korona-situasjonen. Hovedtema på møtet var vaksinering.


21.12.2021

Reformen Leve hele livet utvides til 2024

Flere kommuner i hele landet har rapportert at de ligger etter i arbeidet med Leve hele livet på grunn av covid-19. Nasjonale myndigheter har derfor besluttet at reformen utvides til 2024. Reformen er nå i overgangen fra plan til implementering.


20.12.2021

Alle over 18 år får nå tilbud om oppfriskningsdose

Regjeringen mål om at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.


20.12.2021

Helsetilsynets undersøkelse av Nav Kontaktsenter

Sosiale tjenester i Nav er velferdssamfunnets siste sikkerhetsnett. Det er derfor særlig viktig at brukerne har god tilgjengelighet til tjenestene. Nav kontaktsenter er første kontaktpunkt for brukere som henvender seg til Nav på telefon, og fungerer som et bindeledd mellom bruker og Nav-kontoret.

Helsetilsynet har undersøkt hvordan telefoniløsningen påvirker tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene.          


20.12.2021

Rapport fra tilsyn med Sel kommunes helse- og omsorgstjeneste

Statsforvalteren har hatt tilsyn med Sel kommunes tjenester til personer med utviklingshemming. Nå er rapporten klar.


17.12.2021

Tjenester og tilbud til utsatte barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner

Jula nærmer seg, og dette er en tid som kan være utfordrende for mange. I tiden fremover er det viktig at tjenester til barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal være åpne og tilgjengelige, og fritidstilbud bør opprettholdes så langt det lar seg gjøre.


15.12.2021

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Det overordnede målet med denne tilskuddsordningen er å skape et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.


13.12.2021

Korona: Nå strammes det enda mer til for å begrense smitte

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel