Bolig for velferd Innlandet

Bolig for velferd Innlandet (BfVI) er et tilbud til alle kommuner i Innlandet. 

Alle kommuner får tilbud om kunnskapssamlinger, noen kommuner vil få tilbud om å delta i nettverk og deltakerkommuner får tilbud om tett en-til-en oppfølging.

Nettverket teller nå 18 kommuner.

Disse kommunene er:

Alvdal, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Nordre Land, Ringsaker, Sel, Stange, Sør-Fron, Trysil, Vestre Toten, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre og Åsnes.

Modell som viser hvordan vi tenker dette arbeidet skal foregå:

imageaickv.png

Vis meir


19.05.2021

Nyhetsbrev Bolig for Velferd Innlandet

Bolig for Velferd Innlandet vil framover sende ut nyhetsbrev hver måned framover.

Nyhetsbrevet for mai er nå sendt til alle kommuner i Innlandet.


19.05.2021

Informasjonsmøte Bolig for velferd Innlandet 17. september 2020

Statsforvalteren i Innlandet vil, i samarbeid med Husbanken region Øst, Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet, invitere kommuner i Innlandet til et samarbeid på velferdsområdet, hvor vi ser boligsosialt arbeid og innsatsen mot barn, unge og barnefamilier i sammenheng.