Bolig for velferd Innlandet

Logo-Statsforvalteren i Innlandet, Husbanken, Nav, Innlandet fylkeskommune

Alle kommuner i Innlandet får tilbud om kunnskapssamlinger, noen kommuner vil få tilbud om å delta i nettverk og deltakerkommuner får tilbud om tett en-til-en oppfølging. 

Nettverket teller nå 23 kommuner.

Disse kommunene er:

Alvdal, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Lom, Nordre Land, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Søndre Land, Sør-Fron, Trysil, Vestre Toten, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åsnes, Vågå og Dovre.

Modell som viser hvordan vi tenker dette arbeidet skal foregå:

imageaickv.png

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.09.2022

Fagkonferanse Bolig for velferd Innlandet 27 og 28 september

Fagkonferanse Bolig for Velferd Innlandet gjennomført med god deltakelse.


Publisert 07.04.2022

Statusmøte i Bolig for Velferd Innlandet

Onsdag 6. april ble det arrangert et statusmøte mellom den regionale operative gruppen og deres ledere.


Publisert 10.11.2021

Alle trenger et trygt hjem

Bolig for velferd Innlandet arrangerte 9. november fagkonferanse på Hamar for kommunene i Innlandet.


Publisert 19.05.2021

Nyhetsbrev Bolig for Velferd Innlandet

Bolig for Velferd Innlandet vil framover sende ut nyhetsbrev hver måned framover.

Det sendes ut til alle kommuner i Innlandet.


Publisert 19.05.2021

Informasjonsmøte Bolig for velferd Innlandet 17. september 2020

Statsforvalteren i Innlandet vil, i samarbeid med Husbanken region Øst, Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet, invitere kommuner i Innlandet til et samarbeid på velferdsområdet, hvor vi ser boligsosialt arbeid og innsatsen mot barn, unge og barnefamilier i sammenheng. 


Operativ gruppe

Statsforvalteren i Innlandet:

Bente Nygaard Lindstad, fmhebnl@statsforvalteren.no

Randi-Irene Midthaugen, fmoprim@statsforvalteren.no

Heidi Marie Kragerud, fmophkr@statsforvalteren.no

Arild Bækkevold, fmheabe@statsforvalteren.no

Kim Åge Stenseth, kiast@statsforvalteren.no

Husbanken:

Tone Haugen, tone.haugen@husbanken.no

Lars Halleraker, lars.halleraker@husbanken.no

Morten Skjennem, morten.skjennem@husbanken.no

NAV:

Vladislav Meshvez, vladislav.meshvez@nav.no

Innlandet fylkeskommune:

Lisa Moan, lisa.moan@innlandetfylke.no

Nav Hjelpemiddelsentralen:

Morten Sandbakken, morten.sandbakken@nav.no