Bolig for velferd Innlandet/boligsosialt arbeid

Logo-Statsforvalteren i Innlandet, Husbanken, Nav, Innlandet fylkeskommune

Alle kommuner i Innlandet får tilbud om kunnskapssamlinger, noen kommuner vil få tilbud om å delta i nettverk og deltakerkommuner får tilbud om tett en-til-en oppfølging. 

Nettverket teller nå 23 kommuner.

Disse kommunene er:

Alvdal, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Lom, Nordre Land, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Søndre Land, Sør-Fron, Trysil, Vestre Toten, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åsnes, Vågå og Dovre.

Modell som viser hvordan vi tenker dette arbeidet skal foregå:

imageaickv.png

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.09.2023

Boligsamling for kommunene i Innlandet

Boligsamling for kommunene i Innlandet gjennomført med over 100 deltakere.


Publisert 26.04.2023

Invitasjon og program kontaktpersonmøte 10. mai 2023

Bolig for Velferd Innlandet inviterer til møte for kontaktpersoner 10. mai 2023.


Publisert 22.03.2023

Digital kunnskapssamling Bolig for Velferd Innlandet 10 mars 2023

Digital kunnskapssamling gjennomført med god deltakelse. 34 kommuner var representert.


Publisert 29.09.2022

Fagkonferanse Bolig for velferd Innlandet 27 og 28 september

Fagkonferanse Bolig for Velferd Innlandet gjennomført med god deltakelse.


Publisert 07.04.2022

Statusmøte i Bolig for Velferd Innlandet

Onsdag 6. april ble det arrangert et statusmøte mellom den regionale operative gruppen og deres ledere.


Publisert 10.11.2021

Alle trenger et trygt hjem

Bolig for velferd Innlandet arrangerte 9. november fagkonferanse på Hamar for kommunene i Innlandet.


Publisert 19.05.2021

Nyhetsbrev Bolig for Velferd Innlandet

Bolig for Velferd Innlandet vil framover sende ut nyhetsbrev hver måned framover.

Det sendes ut til alle kommuner i Innlandet.

 


Publisert 19.05.2021

Informasjonsmøte Bolig for velferd Innlandet 17. september 2020

Statsforvalteren i Innlandet vil, i samarbeid med Husbanken region Øst, Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet, invitere kommuner i Innlandet til et samarbeid på velferdsområdet, hvor vi ser boligsosialt arbeid og innsatsen mot barn, unge og barnefamilier i sammenheng. 


Operativ gruppe

Statsforvalteren i Innlandet:

Bente Nygaard Lindstad, fmhebnl@statsforvalteren.no

Randi-Irene Midthaugen, fmoprim@statsforvalteren.no

Anja Kolbu Moe, anja.moe@statsforvalteren.no

Kim Åge Stenseth, kiast@statsforvalteren.no

Husbanken:

Tone Haugen, tone.haugen@husbanken.no

Elise Mikkelsen, elise.mikkelsen@husbanken.no

NAV:

Vladislav Meshvez, vladislav.meshvez@nav.no

Innlandet fylkeskommune:

Lisa Moan, lisa.moan@innlandetfylke.no

Nav Hjelpemiddelsentralen:

Morten Sandbakken, morten.sandbakken@nav.no