Webinarer/kunnskapssamlinger

På denne siden legger vi ut lysark, opptak og annen informasjon rundt temaene vi tar opp i kunnskapssamlingene/webinarene.

Publisert 23.04.2024

Digital kunnskapssamling om "Foyer"-modellen, 23.11.23:

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å se opptak fra samlingen.

Digital kunnskapssamling om ny boligsosial lov, boligverktøyet Kobo og hvordan kommunene kan ha nytte av NAV Hjelpemiddelsentralen 10. mars 2023

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å se opptak fra samlingen.

Presentasjon av Ny boligsosial lov – Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet v/Admir Vrevic, jurist og rådgiver ved boligjuridisk seksjon, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) finner du her.

Presentasjonen av Kobo og ny boligsosial lov v/Fagdirektør Beate Diseth, Husbanken finner du her.

Presentasjonen av Hvordan kan kommunen nyttiggjøre seg NAV Hjelpemiddelsentralen? v/Morten Sandbakken, NAV Hjelpemiddelsentralen finner du her.

Svar på spørsmålene som ble stilt under kunnskapssamlingen finner du her.

Digital kunnskapssamling om mulighetsrommet i Husleieloven for kommuner og Nav kontor 8. juni 2022

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å se opptak fra samlingen. 

Presentasjon av Leieboerforeningen v/Yngve Gran Andersen finner du her.

Veiviseren.no ble lagt ned 1. april 2023.

Presentasjon om utenforskap i innlandet av Vladislav Meshvez fra Nav Innlandet