Boligsosialt arbeid og Bolig for velferd Innlandet

Mange fuglekasser med logoer

Alle kommuner i Innlandet får tilbud om kunnskapssamlinger, ulike nettverk og en-til-en oppfølging ved behov. 

Nettverket er åpent for alle kommuner i Innlandet fra 2024. Ønsker din kommune å delta, ta kontakt med Statsforvalteren ved Randi-Irene Midthaugen, randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no.

Deltakerkommuner før 2024 har vært disse kommunene:

Alvdal, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Lom, Nordre Land, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Søndre Land, Sør-Fron, Trysil, Vestre Toten, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åsnes, Vågå og Dovre. I tillegg har noen kommuner deltatt som gjester. 

Modell som viser hvordan vi tenker dette arbeidet skal foregå:


Publisert 10.11.2021

Alle trenger et trygt hjem

Bolig for velferd Innlandet arrangerte 9. november fagkonferanse på Hamar for kommunene i Innlandet.


Publisert 19.05.2021

Nyhetsbrev Bolig for Velferd Innlandet

Bolig for Velferd Innlandet vil framover sende ut nyhetsbrev hver måned framover.

Det sendes ut til alle kommuner i Innlandet.

 


Publisert 19.05.2021

Informasjonsmøte Bolig for velferd Innlandet 17. september 2020

Statsforvalteren i Innlandet vil, i samarbeid med Husbanken region Øst, Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet, invitere kommuner i Innlandet til et samarbeid på velferdsområdet, hvor vi ser boligsosialt arbeid og innsatsen mot barn, unge og barnefamilier i sammenheng. 


Operativ gruppe

Statsforvalteren i Innlandet:

Bente Nygaard Lindstad, bente.nygaard.lindstad@statsforvalteren.no

Randi-Irene Midthaugen, randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no

Anja Kolbu Moe, anja.moe@statsforvalteren.no

Kim Åge Stenseth, kim.stenseth@statsforvalteren.no

Husbanken:

Tone Haugen, tone.haugen@husbanken.no

Elise Mikkelsen, elise.mikkelsen@husbanken.no

NAV:

Vladislav Meshvez, vladislav.meshvez@nav.no

Innlandet fylkeskommune:

Lisa Moan,          lisa.moan@innlandetfylke.no

Nav Hjelpemiddelsentralen:

Morten Sandbakken, morten.sandbakken@nav.no