Boligsosialt arbeid og Bolig for velferd Innlandet

Mange fuglekasser med logoer

Alle kommuner i Innlandet får tilbud om kunnskapssamlinger, ulike nettverk og en-til-en oppfølging ved behov. 

Nettverket er åpent for alle kommuner i Innlandet fra 2024. Ønsker din kommune å delta, ta kontakt med Statsforvalteren ved Randi-Irene Midthaugen, randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no.

Deltakerkommuner før 2024 har vært disse kommunene:

Alvdal, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Lom, Nordre Land, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Søndre Land, Sør-Fron, Trysil, Vestre Toten, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åsnes, Vågå og Dovre. I tillegg har noen kommuner deltatt som gjester. 

Modell som viser hvordan vi tenker dette arbeidet skal foregå:


Publisert 23.04.2024

Webinarer/kunnskapssamlinger

På denne siden legger vi ut lysark, opptak og annen informasjon rundt temaene vi tar opp i kunnskapssamlingene/webinarene.


Publisert 23.04.2024

Velferdslab - informasjon

Velferdslab er ein modell der det kommunale hjelpeapparatet koordinerer sine tenester rundt familiar eller ungdom i vanskelege livssituasjonar. Modellen blir retta inn mot innbyggarar som opplever å ha lite stabile buforhold og må flytte ofte. Dette går utover barna som må byte skule og skifte omgangskrets.


Publisert 23.04.2024

Nettverk samarbeid om bostedsløshet

Dette er et åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet. 


Publisert 05.10.2023

Kontaktpersonmøte 26. oktober 2023

Bolig for velferd Innlandet inviterte til møte for kontaktpersoner 26. oktober 2023.


Publisert 29.09.2023

Boligsosial lov trådte i kraft 01.07.23

Kommunene har fra 01.07.23 fått tydelig ansvar for det boligsosiale feltet i den nye boligsosiale loven; Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Fra samme dato er det endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven. Loven gjelder vanskeligstilte på boligmarkedet.


Publisert 25.09.2023

Boligsamling for kommunene i Innlandet

Boligsamling for kommunene i Innlandet gjennomført med over 100 deltakere.


Publisert 26.04.2023

Invitasjon og program kontaktpersonmøte 10. mai 2023

Bolig for Velferd Innlandet inviterer til møte for kontaktpersoner 10. mai 2023.


Publisert 22.03.2023

Digital kunnskapssamling Bolig for Velferd Innlandet 10 mars 2023

Digital kunnskapssamling gjennomført med god deltakelse. 34 kommuner var representert.


Publisert 29.09.2022

Fagkonferanse Bolig for velferd Innlandet 27 og 28 september

Fagkonferanse Bolig for Velferd Innlandet gjennomført med god deltakelse.


Publisert 07.04.2022

Statusmøte i Bolig for Velferd Innlandet

Onsdag 6. april ble det arrangert et statusmøte mellom den regionale operative gruppen og deres ledere.


Operativ gruppe

Statsforvalteren i Innlandet:

Bente Nygaard Lindstad, bente.nygaard.lindstad@statsforvalteren.no

Randi-Irene Midthaugen, randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no

Anja Kolbu Moe, anja.moe@statsforvalteren.no

Kim Åge Stenseth, kim.stenseth@statsforvalteren.no

Husbanken:

Tone Haugen, tone.haugen@husbanken.no

Elise Mikkelsen, elise.mikkelsen@husbanken.no

NAV:

Vladislav Meshvez, vladislav.meshvez@nav.no

Innlandet fylkeskommune:

Lisa Moan,          lisa.moan@innlandetfylke.no

Nav Hjelpemiddelsentralen:

Morten Sandbakken, morten.sandbakken@nav.no