Alle trenger et trygt hjem

Fagkonferanse Bolig for velferd Innlandet 9. november 2021
Fagkonferanse Bolig for velferd Innlandet 9. november 2021 Foto: Kim Åge Stenseth.

Bolig for velferd Innlandet arrangerte 9. november fagkonferanse på Hamar for kommunene i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.11.2021

Det deltok 82 personer fra 23 kommuner. 

Temaene for dagen var blant annet den nye nasjonale strategien for boligpolitikken, forslag til ny boligsosial lov, informasjon, kunnskap og erfaringsutveksling. 

Lillehammer, Stange, Vestre Toten og Nittedal kommuner delte sine erfaringer og utfordringer. 

Helhetlig tilnærming er viktig. Bolig er en av velferdspilarene sammen med helse, utdanning og arbeid.