Økonomisk rådgivning

Oppdatert 10.12.2021

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.06.2022

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2022

Personer som har gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller trekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.


Publisert 25.03.2021

En mulighet for deg som trenger hjelp i en vanskelig situasjon

Mange innbyggere er idag permittert eller står i disse dager i fare for å bli permittert, slik at de må over på dagpenger. Det betyr redusert inntekt. Mange har også vært permittert i lang tid og kan ha kommet i en vanskelig situasjon de sliter med å komme seg ut av. Disse kan trenge hjelp fra det offentlige.