Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Separasjon og skilsmisse

Ektefellar som ikkje ønskjer å halde fram samlivet, kan søkje om separasjon. For å søkje om skilsmisse må du anten ha vore separert i eitt år, eller du og ektefellen din må ha budd frå kvarandre i minst to år og vere samde om at samlivet er brote. 

Du kan søkje Statsforvaltaren om separasjon og skilsmisse via eit digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høgre for å komme til tenesta. Der finn du også meir informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis meir


12.02.2021

Saksbehandlingstid

Vår saksbehandlingstid er for tiden 4 uker. 


26.04.2019

Kopi av separasjon og skilsmissebevilling

Hvis du ønsker kopi av din separasjon eller skilsmisse bevilling så ta kontakt her