Saksbehandlingstid

Vår saksbehandlingstid er for tiden 4 uker. Dette er fra når saken kommer inn hos Statsforvalteren, til den tas under behandling. Det er individuelt hvor lang tid det tar å ferdigbehandle hver enkelt sak.

Publisert 15.11.2023