- Ta telefonen, det kan gjelde smittesporing

Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.08.2020

Smitteutbruddene, blant annet i Moss og andre steder, viser oss at smittesporing er en vanskelig og meget ressurskrevende prosess for kommunene. Derfor er det viktig at vi alle tar det ansvaret vi er pålagt – og i tillegg hjelper til der vi kan, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum.

Her følger noen sentrale punkter:

  • Ta telefonen når du blir ringt til – det kan være kommunens smittesporingsteam!

Hvis du for eksempel blir oppgitt som en nærkontakt til en som har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet av helsetjenesten. Nummeret de ringer fra, vil trolig være ukjent for deg – men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.

  • Som arrangør skal du ha oversikt over hvem som er til stede, inkludert kontaktopplysninger!

Hvis du for eksempel har et arrangement der du har ansvaret for å føre listen over de som er til stede, trengs det fullstendige navn og telefonnummer. Å skrive at «Hansen m/fam» var til stede i bryllupet er ikke godt nok.

  • Følg råd og regler for testing, isolasjon og karantene!

Disse setter du deg inn i her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

  • Dersom du kommer til Norge fra et «rødt område», må du i karantene!

Følg godt med her siden reiserådene endres når smitte-situasjonen endres: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

  • Får du symptomer, selv milde luftveissymptomer, test deg!

På kommunenes hjemmesider finner du informasjon om hvordan testing og oppfølging foregår der du er. Her kan du sette deg inn i testkriteriene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

Kontaktpersoner