Nakstad snakket med Innlandet om korona, turisme og fortsatt beredskap

Fylkesmannen i Innlandet har jevnlige møter med kommunene og denne gangen var både Helsedirektoratet og NHO Reiseliv med på møtet. Tema var blant annet nasjonal smittevernstrategi.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.07.2020

Nasjonal smittevernstrategi - TISK

Helsedirektoratet v/Fungerende assisterende helsediretør Espen Nakstad og beredskapsdirektør Steinar Olsen orienterte:

TISK (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene) er basert på anbefalinger fra WHO. Hvis dette fungerer godt kan man kanskje etter hvert lempe på mange av de andre tiltakene. Vi har en bra kapasitet på prøvetaking i Norge. Etter sommeren kan denne økes til 200/300 tusen tester i uka. Det er et mål å teste 1,5 prosent av befolkningen, men kommunene må planlegge for testing av 5 prosent. 

Nakstad understreket at det er viktig å drive effektiv smittesporing og at kommunen må tenke kreativt rundt dette. Hvis man ikke kan gjennomføre effektiv smittesporing, vil man miste kontroll.

Turister skal testes

Syke turister skal også testes. Smittesituasjonen i mange land er nå veldig god, og Nakstad viste til Spania som eksempel. Her har de nå 300-400 nye smittetilfeller daglig av en befolkning på i underkant av 47 millioner.

Alle turister får en SMS når de kommer over grensen til Norge. Her blir de oppfordret å gå videre til Helsenorge.no 

Turisme og næringsliv - ansvar og roller

Politisk rådgiver Kjersti Aastad fra NHO reiseliv orienterte om veilederne de har utviklet med fokus på smittevern og økonomiske faktorer knyttet til reise, opplevelser, servering mm. NHO har 3300 medlemsbedrifter og er en viktig bidragsyter til informasjon ute i kommmunene.

Beredskapslager smittevernutstyr

Fylkesmannen v/Stig Skjeflo orienterte: "Just in time" fungerer ikke i en beredskapssituasjon, og vi må bygge lager for en ny koronabølge. Kommunenes rolle blir å lagre utstyr og å dele ved behov. Viktig at kommunene tar denne jobben i felleskskap. Nasjonal fordelingsordning er fortsatt viktig i dette arbeidet.