Men lagrenes tid var ikke forbi...

Under koronahåndteringen har tilstrekkelig smittevernutstyr i kommunene vært førsteprioritet hos Fylkesmannen. For å være klar for en eventuell oppblussing har Fylkesmannen derfor laget en strategi for innkjøp og lagerbygging av smittevernutstyr. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.07.2020

Tilstrekkelig smittevernutstyr er helt avgjørende for at kommunene kan håndtere mange smittede, er en forutsetning for å beskytte pasienter og ansatte, og er følgelig hjørnesteinen i den kommunale koronahåndteringen. Oppstarten av koronasituasjonen var preget av at kommunenes lager gikk tomme, og smittevernutstyr har vært en knapphetsressurs helt fram til dags dato.

Fylkesmannen sin strategi:

 1. Forsterke kommunenes innkjøpsordning.
  Kommunene kan snart gjøre innkjøp av smittevernutstyr gjennom ett felles punkt. Dette erstatter ikke de rammeavtalene som kommunene benytter til vanlig, men er et tilbud til de kommuner som ikke har slike rammeavtaler, eller der normale innkjøpsordninger ikke strekker til.
 2. Bygge lager av smittevernutstyr.
  Fylkesmannen har laget modell for beregning av hvor stort et lager bør være i fylket. Beregningen er basert på FHIs risikovurdering, innmeldt forbruk og erfaringstall fra eget fylke og resten av landet. Utstyret lagres ikke sentralt, men fordeles på kommunene. Utstyr som er levert av den nasjonale innkjøpsordningen kan Fylkesmannen omfordele ved behov. Beregningen viser følgende tall på fylkesnivå:
  • Hansker: 19 643 650   par
  • Kirurgiske munnbind: 1 120 365  
  • Frakk: 486 386  
  • Øyebeskyttelse: 37 591  
  • Åndedrettsvern: 18 536  

        Disse tallene representerer den beste kunnskapen vi har i dag, men kan endres som følge av ny          kunnskap eller strategi for håndtering av pandemien.

 1. Jobbe for å opprettholde statlig innkjøpsordning.
  Å bygge lager er ikke billig, og representerer en ekstrautgift for kommunene. Fylkesmannen jobber for at den ekstrautgiften bør bæres av staten.

For at vi skal lykkes med strategien, er vi avhengig av at kommunene tar sin del av jobben. Vi er avhengig av god og nøyaktig rapportering fra alle kommuner. Vi er også avhengige av at kommunene lagrer utstyret de får tildelt. Det er den totale mengden som er avgjørende, og strategiens kjerne er omfordeling av utstyr ved behov. Så langt i håndteringen har dette foregått frivillig og gjort at vi har hatt utstyr på rett sted til rett tid.

Det vi har vært gjennom viser oss at veien til suksess er den totale beredskapen og evnen og viljen til å dele. Vi ønsker å gi honnør til alle kommunene som har vært solidariske og delt med andre kommuner, og håper at denne gode viljen også vedvarer ved et eventuelt nytt utbrudd.

I sum ser vi at lagrenes tid dessverre ikke er over.

Kontaktpersoner

Kontaktinformasjon beredskapsstaben

Vakttelefon: 
62551100

E-post:
fminberedskap@fylkesmannen.no