Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020

Sprøyte og hetteglass

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber landets kommuner og helseforetak om å sørge for at alt helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbud om gratis vaksine.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.07.2020

Helsedirektoratet ber om at kommunene vaksinerer så mange som mulig av innbyggerne som tilhører de definerte risikogruppene for alvorlig influensa.

Influensa og covid-19

I 2020 er det enda viktigere enn tidligere at målgruppene blir vaksinert mot sesonginfluensa på
grunn av covid-19 pandemien. Risikogruppene for influensa og covid-19 er delvis overlappende.
Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet
med begge virus på samme tid. Influensavaksine er bare effektiv mot infeksjon forårsaket av
influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig
influensasykdom, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa og for at ikke
influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i et helsesystem som kan være
overbelastet av covid-19.


I de senere år har influensautbruddet startet rundt juletider med en topp enten ved nyttår eller rundt
vinterferien. Det er svært viktig at så mange som mulig er vaksinert før jul. Samtidig er det viktig at vaksineringen ikke starter for tidlig. Det fordi immuniteten etter influensavaksine vandligvis ikke varer mer enn 6 måneder. Blandt eldre kan beskyttelsen avta endra raskere.

1,6 millioner nordmenn utsatt ved influensasykdom

I Norge har omtrent 1,6 millioner mennesker en eller flere tilstander som kan gjøre dem mer utsatt for alvorlig sykdom eller død ved influensasykdom. Kommunene har ifølge smittevernloven og vaksinasjonsforskriften plikt til å sørge for tilbud om vaksine til risikogruppene, samt at vaksineringen organiseres på en slik måte at man oppnår høyest mulig dekning. Kommunene har i tillegg et ansvar for at lokalt helsepersonell er vaksinert for å beskytte både de ansatte og deres pasienter.