Fylkesmannen besøkte tollen – fortsatt trafikk under fjorårsnivå

Etter at svenskegrensa til Värmland ble åpnet igjen i slutten av forrige uke har trafikken tatt seg opp igjen, men den er vesentlig lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Etter grenseåpningen er nå Tolletaten invitert inn i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet.

Publisert 31.07.2020

Vegvesenet har tall fra den første uka med åpen grense som viser at trafikken ligger under fjorårstallene. Ved Magnormoen passerte 10.375 kjøretøy den 28.juli i år. I fjor var tallet 12484. På Drevsjø var tilsvarende tall 259 mot 1136 på samme tid i fjor

image3gkc9.png

Fylkesmannen har laget fremstillingen basert på tall vegvesen.no/trafikkdata. Tabellen viser døgntrafikkdata for begge retninger fra målepunktene tilknyttet grensepasseringer. Grønn sone gjelder Linna i Åsnes og Magnormoen i Eidskog, Røgden i Grue, Lutnes i Trysil og Øyermoen i Kongsvinger. Rød sone er Støa i Trysil og Drevsjø i Engerdal.

Fylkesmannen besøkte tollstasjonen sammen med sin svenske kollega for å høre mer om kontrollene som foregår. Georg Andrén er landshøvding i Värmland og understreket at han var glad for å se en åpen grense, og at god kontroll og smittevern er et premiss for å kunne fortsette å ha det åpent. Fylkene på norsk og svensk side samarbeider fast om beredskapen i grenseområdet gjennom Grenseredningsrådet.

Etter erfaringene i koronatida ønsker fylkesmannen og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund å invitere inn Tollvesenet til å sitte i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet

Bemannede grenseoverganger

I Innlandet har Tolletaten bemannede grenseoverganger på Østby, Linna og Magnormoen.

Deres hovedoppdrag på grensen er å kontrollere og sikre effektiv vareflyt inn til landet på vegne av rundt 30 offentlige myndigheter.

Tolletaten bistår politiet til gjennomføring av personkontrollen.