Studentene i Innlandet organiserer trygg sosial aktivitet

Torsdag møtte fylkesmann Knut Storberget studentledere ved Høgskolen i Innlandet (HINN) og NTNU Gjøvik til dialog om studiestarten. Studentenes klare budskap var at fadderuka bidrar til en godt organisert studiestart med sosiale aktiviteter innenfor trygge smittevernrammer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.08.2020

Denne og neste uke starter mange nye studenter opp med studier på utdanninginstitusjonene i Innlandet. Å bli kjent med studiested og medstudenter er en viktig del av oppstarten som legger grunnlaget for en fin studietid. I den situasjonen vi er i er det derfor viktig at sosial aktivitet organiseres innenfor trygge rammer med nødvendige smitteverntiltak.

Godt planlagt fadderuke på Lillehammer

Alexander Eriksson, nestleder i arbeidsutvalget i Studentorganisasjonen i Innlandet, og fadderleder ved HINN Lillehammer, Fatema Al-Musawi, orienterte om den kommende fadderuka på Lillehammer. De var opptatt å få frem de gode eksemplene på personer og organisasjoner som klarer å gjennomføre tiltak som gjør at målet om en trygg og god studiestart nås. De har jobbet tett sammen med skolen og Lillehammer kommune for å komme fram til arrangement som tjener både studentene og lokalsamfunnet de er en del av.

De trakk fram at de har gode rutiner på smittevern, fadderledere skoleres, gruppestørrelsene holdes på maks. 20 personer og alle arrangementer er helt alkoholfrie. Fadderuka er godt forberedt og de følger høgskolens interne smittevernveiledere, som er strengere enn de nasjonale reglene.

Et tydelig budskap var at organiserte aktiviteter innenfor trygge smittevernrammer er et langt bedre alternativ enn at den sosiale aktiviteten ensidig foregår i form av private initiativ.

Erfaringer fra Gjøvik

Ved NTNU Gjøvik er de allerede godt i gang med sin fadderuke, opplyste faddersjef Stian Offerdal Vatlestad og leder av Studentparlamentet, Svein-Erik Strandabø Olsen. De startet uka med å avholde møte med alle som skal være fadderledere og gikk gjennom program, holdninger og smittevernregler for å øke bevisstheten rundt dette. Politiet deltok også på møtet og den gode dialogen med politiet har fortsatt gjennom fadderuka.

Også i Gjøvik er inndelingen i gruppene på maks. 20 personer og det er anbefalt at sosial aktivitet skal foregå ute. Utendørsarrangementer gir bedre muligheter for avstand, noe som minsker smitterisikoen. De har bedt folk om å unngås å samles hjemme.

De fortalte videre at de ved arrangement har hatt dobbel registering – både forhåndspåmelding og registrering ved oppmøte. Alt dette mener de har gjort studentene veldig bevisst på den situasjonen vi står i og at tiltakene har lagt til rette for en trygg og god fadderuke. Også på Gjøvik har man vært opptatt av å begrense alkoholbruken ved arrangementene.

Honnør til studentene

Fylkesmann Knut Storberget understreket alvoret i situasjonen vi står i, men ga samtidig studentene honnør for måten de håndterer fadderukene på. Han uttrykte enighet med studentene om at fadderuka er et veldig godt alternativ til private fester, og det gir også en god mulighet til å drive holdningsskapende arbeid mot studentene.

Både HINN Lillehammer og NTNU Gjøvik understreket at de har god kontakt med sine vertskommuner. Kommunene har ansvaret for blant annet tilstrekkelig testkapasitet, og med lavere terskel for testing må det forventes at også flere studenter vil teste seg. Det er viktig at det er kapasitet til at også studenter kan testes.