Vil forsterke samarbeidet over svenskegrensen

Å få til enda tettere samarbeid over den 40 mil lange landegrensen er målet for Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland. Onsdag møttes de på grensen, som har vært en av de mest åpne i verden. Befolkningen på begge sider har en sterk «vi»-følelse som har blitt satt på prøve i koronatiden.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.07.2020

Onsdag møttes de to kollegaene for første gang fysisk, på grenselinjen, og planla neste steg i arbeidet.

  • Dette er veldig viktig. Det handler om næringsliv og turisme, men like viktig er det at det handler om relasjoner. Stengningen har vært smertefull, sier Georg Andrén, landshøvding i Värmland. For første gang møtte han onsdag kollegaen i Norge, Knut Storberget, til et lenge planlagt treff som ble mulig når grensen nå er åpen mellom deres to fylker. De startet begge i stillingen i 2019, og koronasituasjonen har hindret dem i å møtes og snakke om hvordan de kan samarbeide tettere – til nå.

Koronaen utfordret familiene

De to møttes der grensen går rett gjennom huset til Grensetjenesten på Morokulien. Kikki Lindset fortalte om saker de har vært inne i der folk på begge sider av grensen har fått hjelp. En viktig sak som ble løst var barn med skilte foreldre på hver sin side av grensen, som ikke fikk passere i starten av koronatiden. Grensetjenesten har som oppgave å hjelpe til og bidra til å fjerne grensehindre, blant annet regelverk som kan være ulikt i de to landene.

En vi-følelse i grensetraktene

Å bygge ned hindre er også et viktig mål for de to representantene for hver sin stat, som nå vil strukturere arbeidet på nye måter fremover.

  • Dette vil vi gjøre fordi det viktig. Jeg har alltid hatt nærhet til svenskegrensen. Dette handler om relasjoner og om en vi-følelse som folk har her rundt grensen. Og i i tillegg har jeg i arbeidet i grensehinderkomiteen i Nordisk råd sett hvordan vi har klart å bygge opp rettslikhet og hvor viktig det er, sa Storberget i starten av det norsk-svenske møtet.

Enormt potensiale

Storberget er opptatt av at Fylkesmannen skal være en aktør i det norske samfunnet også nær grensa, som kan ta initiativ inn mot sentrale myndigheter også i internasjonale spørsmål.

  • Det ligger et enormt potensiale i et enda bedre samarbeid i denne regionen. Det samme synet har Andrén på sin side, som påpeker at Norge og Sverige er store handelspartnere.

Selv om kollegaene tilhører ulike land, har de nylig fått felles mål å arbeide etter. Statsministrene deres er i Nordisk ministerråd enige om tre mål for samarbeidet mellom landene, og dette vil bli viktig også i det regionale samarbeidet. De tre områdene er et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden.  

Vil inkludere flere

Allerede i høst vil de to kollegaene jobbe for å samle flere som har felles interesser, utfordringer og ansvar i regionen. Det er mye samarbeid allerede, med litt ulike mål og geografiske avgrensninger. Grensekommunene har møteplasser, og fylkeskommunene samarbeider som regionale utviklingsaktører over grensa. På Fylkesmannens side er beredskap et hovedansvar, i Grenseredningsrådet. Næringslivet er en viktig part, også i utviklingsarbeidet videre.

Må ha god kontroll for å unngå utbrudd

Møtet ble avslutta med et besøk hos Tollvesenet, som håndterte lange køer med person- og godstrafikk. Trafikken på grenseovergangene i Innlandet ligger fortsatt under fjorårets nivå, men siden alle blir stoppet for kontroll, blir køene lange.

Å ha god kontroll er viktig for hindre smitteutbrudd, påpekte Andrén og Storberget, som vil unngå en ny nedstengning.

  • Vi må fortsatt være veldig oppmerksomme på smittevern, og vi må holde i dette fordi det er bare på den måten at vi kan fortsette å se slik trafikk over grensa, sa Andrén.