Helsedirektoratet ber kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen

Direktoratet ber kommunene forsikre seg om at alle relevante smittevernråd- og veiledere følges. Dersom de brytes forventes det at kommunene følger opp dette.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.07.2020

Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet u, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp og innbyggerne har mer konakt med hverandre i det offentlige rom.

Serverings- og restaurantbransjen særlig utsatt for smitte

Risikoen for spredning av covid-19 har vist seg sælig høy i serverings- og restaurantbransjen der gjester ofte er tettere på hverandre enn andre steder i samfunnet. Dette er erfaringer gjort i flere land, blant annet ble mange av smittetilfellene som forårsaket den første pandemibølgen i Europa i mars måned sporet tilbake til utesteder i Østerike.

Med hjemmel i covid-19 forskriftens § 4 har Helsedirektoratet derfor anbefalt MINIMUM EN METER AVSTAND mellom personer i det offentlige rom, inkludert i serverings- og restaurantbransjen.

Kommunene og kommunelegene skal ha oversikt

Kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen til enhver tid og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse vider smitte så raskt som mulig, jf. smittevernloven §§ 7-1 og 7-2. Med utgangspunkt i flere rapporterte tilfeller om brudd på smittevernreglene i media, ber Helsedirektoratet kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i de store byene.

Kontaktpersoner