Korona i Innlandet

Illustrasjon av koronavirus

Statsforvalteren i Innlandet følger koronasituasjonen tett. Her finner du lenker til overordnede myndigheter og saker vi selv legger ut om temaet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Normal hverdag med økt beredskap.

Flytskjema - dette gjør du når du blir syk.
Flytskjema - dette gjør du når du blir syk. Foto: FHI.

Klikk her for å se flytskjemaet i større utgave. 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 


Publisert 01.04.2020

Presisering av forbudet - åpner for idrettsaktivitet innenfor strenge regler

I dag har Helsedirektoratet kommet med en avklaring på hva forbudet betyr. Samtidig har flere kommuner i Innlandet åpnet fotballbaner og andre idrettsanlegg for aktivitet.


Publisert 31.03.2020

EØS-borgere kan jobbe i landbruket

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i jordbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.


Publisert 28.03.2020

Ny koronalov

Det er ikke tid til å følge Grunnlovens bestemmelser for lovvedtak i den krisen landet befinner seg i nå. Stortinget har derfor vedtatt en egen lov - "Koronaloven". 


Publisert 28.03.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner.


Publisert 27.03.2020

Kommunalbanken styrkes med 750 mill. kroner for å hjelpe kommunene

Økte utgifter innen helse og omsorg, innkjøp av utstyr, tapte skatteinntekter og reduserte inntekter fra SFO og barnehage gjør at mange kommuner nå begynner å bekymre seg for hva koronaepidemien vil ha å si for kommuneøkonomien


Publisert 27.03.2020

Innlandet fylkeskommune får ca 3,5 millioner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. 


Publisert 27.03.2020

Mulighet for forskudd av dagpenger

Koronapandemien har ført med seg en bølge av permitteringer og oppsigelser på det norske arbeidsmarkedet. I løpet av uke 12 hadde Innlandet mottatt nærmere 11600 søknader om dagpenger fra personer som nå har behov for støtte.


Publisert 27.03.2020

Ekstra råd til risikogruppene

Helseministeren kom i går med ekstra beskyttelsesråd til dem som er i risikogruppene for alvorlig sykdom ved koronavirus-smitte.


Publisert 27.03.2020

Landbruket trenger mange hender i arbeid

Landbruket i Innlandet har på grunn av koronavirus-restriksjonene store utfordringer med å skaffe seg nok arbeidskraft til den kommende sesongen.


Publisert 26.03.2020

Skole og barnehage til de som trenger det mest

Ikke alle barn har hjemmeundervisning for tiden. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet


Publisert 26.03.2020

Kommuner kan stenge campingplasser

Smittevernloven gir kommunene hjemmel til å stenge ulike virksomheter, som campingplasser, hoteller og turisthytter, når det er nødvendig for å hindre at allmennfarlig smitte sprer seg.


Publisert 26.03.2020

Må rigge seg for opptil 370 syke utenfor sykehus

Innlandskommunene kan bli nødt til å ta imot ca. 300-370 alvorlige syke i kommunene samtidig når pandemien når sitt høydepunkt, med behov for pleie og omsorg. Nederst i denne saken finner du de regionale tallene.


Publisert 26.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Alle familievernkontorene vil ha åpne sentralbord igjen fra torsdag 26.3.20. Det er lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner.


Publisert 26.03.2020

Prioriterer politiattest til de i kritiske samfunnsfunksjoner

Politiet prioriterer nå utsendelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner.


Publisert 26.03.2020

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Fylkesmann Knut Storberget har snakket mye om utsatte barn og unge. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise, og nå er det besluttet at ansatte der defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon.


Publisert 26.03.2020

Eksamen avlyses for 10. trinn

Alle eksamener for 10. trinn og skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.


Publisert 25.03.2020

Koronatiltak fortsetter – noen ble skjerpet

I går kom beskjeden om at tiltakene som mot koronaviruset skulle videreføres frem til og med 13. april. Vi gir deg her en oversikt over rådene – og spesielt på områder hvor rådene ble skjerpet.


Publisert 25.03.2020

Hvem svarer på hva om koronasaker?

Fylkesmannen får daglig flere titalls eposter, telefoner og nettspørsmål om koronarelaterte saker – men må noen ganger sende henvendelser, spørsmål og innspill videre – rett og slett fordi vi ikke er rett adressat.


Publisert 25.03.2020

Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

Nå bygges Innlandets kanskje viktigste «bank» opp. «Ressursbank Innlandet» er stedet der ressursene skal finne hverandre – hvis noen har for mye og noen har for lite skal det meldes hit.


Publisert 24.03.2020

Kjøreregler/anbefalinger: Smittevernstiltak viderføres til 13. april

Regjeringen har i dag besluttet å videreføre de strenge tiltakene for å forhindre spredning av koronasmitte. Med dette som  bakgrunn, og den solide innsatsen som har vært lagt ned i kommunene i Innlandet så langt, er det nå vår klare oppfordring å følge disse tiltakene.