Korona i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet følger koronasituasjonen tett. Her finner du lenker til overordnede myndigheter og saker vi selv legger ut om temaet.

Normal hverdag med økt beredskap.

Flytskjema - dette gjør du når du blir syk.
Flytskjema - dette gjør du når du blir syk. Foto: FHI.

Klikk her for å se flytskjemaet i større utgave. 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.03.2020

Ressursbank Innlandet er i gang

Fylkesmannen i Innlandet er godt i gang med å etablere en Ressursbank Innlandet. Formålet er å kartlegge hvilke behov Innlandet har og hvilke ressurser vi totalt sett har til rådighet.


Publisert 17.03.2020

215 i kritiske samfunnsfunksjoner i karantene

På fylkesmannens pressebrief i dag (17.03 kl. 13.00) kom det blant annet fram at minst 1.800 i Innlandet er i karantene. Av disse har 218 såkalte "samfunnskritiske funksjoner". Her kan du lese om flere av temaene i pressebriefen.


Publisert 17.03.2020

Fylkesmannen avlyser tilsyn

Fylkesmannen avlyser alle sine meldte stedlige tilsyn innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern.


Publisert 15.03.2020

Ta karantene på alvor - hold deg hjemme

I dag, 15. mars ble det vedtatt en ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

 


Publisert 15.03.2020

Adgangskontroll og besøkstans på helseinstituisjoner

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med
adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og
omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.

 


Publisert 14.03.2020

Ansatte i barnevernet har en kritisk samfunnsfunksjon

De som jobber i barnevernet, har en kritisk rolle i samfunnet, og er dermed blant gruppene som har krav på å få tilsyn til barna sine selv om skoler og barnehager er stengt.


Publisert 14.03.2020

Ber ungdommene om å holde seg ved skjermen

Unge folk i dag bruker mye tid foran en skjerm, og chatter ofte med venner i stedet for å være fysisk sammen. Mange voksne er oppgitt over disse vanene. Men akkurat nå får ungdommene støtte fra fylkesmannen i Innlandet.


Publisert 14.03.2020

Folkevalgte organers adgang til å holde fjernmøter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag, 14. mars fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.


Publisert 13.03.2020

Oppfordring til hyttefolk: - bli hjemme!

I mange kommuner i Innlandet frykter kommunelegene nå at hyttene fylles opp med folk som kan dra med seg smitte og bli syke selv. Folk bør ikke reise på hytta si nå, men holde seg hjemme. Det er den klare oppfordringen fra fylkesmann Knut Storberget.


Publisert 13.03.2020

Kraftsamling av ressurser i Innlandet

Alle aktørene som har en rolle i samfunnsberedskapen i Innlandet, er nå i full gang med å løse korona-utfordringene. Å finne ut hvor det er ressurser å sette inn – og få ressursene til å møte hverandre, er mål nummer 1 for Fylkesmannen.


Publisert 13.03.2020

Korona og kommunikasjon– erfaringer fra Innlandskommunene

Fylkesmannen har samlet gode eksempler på hvordan kommunene i Innlandet har ivaretatt kommunikasjon. «Korona dreier seg mye om informasjon til innbyggerne», sier tjenesteleder Tom Nøvik i Nord-Fron kommune, en av de hardest rammede kommunene i fylket.


Publisert 13.03.2020

Har du en samfunnskritisk jobb?

Saken er oppdatert 17. mars. 
Foreldre i samfunnskritiske jobber må kunne jobbe under koronakrisen. Har du en samfunnskritisk jobb, har barnet ditt krav på tilsyn mens du er på jobb. Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når det vanlige tilbudet stenges, har også rett på et tilbud. Her er en oppdatert liste over hvilke jobber det gjelder. 


Publisert 12.03.2020

Redusert kapasitet til annet enn koronasaker

Fylkesmannen setter inn store ressurser på å håndtere og hindre koronaspredningen sammen med andre myndigheter. Alle enheter er involvert i dette, noe som innebærer noe mindre kapasitet til annen saksbehandling.


Publisert 12.03.2020

Fylkesmannen forsterker kjøreregler

12.03 kl. 12.00: Fylkesmannen i Innlandet forsterker kjørereglene for Innlandet som ble lagt fram tirsdag på punkter om blant annet skole og fritidsaktiviter. 

12.03 kl. 14.00: Regjeringen legger fram sterke og inngripende tiltak for hele landet.


Publisert 11.03.2020

Felles kjøreregler i forbindelse med korona

Fylkesmannen i Innlandet anbefaler nå et sett felles kjøreregler for Innlandet i forbindelse med koronautbruddet. Kjørereglene er laget i samarbeid med noen av kommunelegene og ble lagt fram for alle kommunene onsdag (11.3) ettermiddag.


Publisert 09.03.2020

"Alle kommuner må forberede seg"

Kommunene bør intensivere smitteforebygging for utsatte grupper – og samtidig planlegge for stort sykefravær i kritiske samfunnsfunksjoner. Det skriver Fylkesmannen i et brev til alle kommuner i Innlandet.


Publisert 08.03.2020

Fylkesmannen arrangerer koronamøter for kommunene

Det er nå registrert koronasmittede i flere kommuner i Innlandet. Fylkesmannen har faste møter med kommunene og har etablert møteplasser der kommunene kan utveksle erfaringer og snakke direkte med blant annet sykehuset innlandet.


Publisert 07.03.2020

Koronaviruset - alle har et ansvar for å unngå spredning

Vi har alle et ansvar for å unngå spredning av coronavirus. Fylkeslegen oppfordrer befolkningen i Innlandet til å følge med på sin kommunes hjemmeside, og lytte og følge kommunelegens råd. Folkehelseinstituttets hjemmesider har også råd du må gjøre deg kjent med:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/


Publisert 05.03.2020

Koronavirus i Innlandet

Sel kommune bekrefter at de har påvist smitte. Årsaken skyldes opphold i utlandet. i tillegg har Nord-Fron kommune bekreftet at de har tre smittede.


Publisert 05.03.2020

Ny veileder i kontinuitetsplanlegging

DSB har laget en veileder i kontinuitetsplanlegging for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær.