Korona i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet følger koronasituasjonen tett. Her finner du lenker til overordnede myndigheter og saker vi selv legger ut om temaet.

Normal hverdag med økt beredskap.

Flytskjema - dette gjør du når du blir syk.
Flytskjema - dette gjør du når du blir syk. Foto: FHI.

Klikk her for å se flytskjemaet i større utgave. 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.


Publisert 23.03.2020

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr

Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet sosial distansering og hygieniske retningslinjer.


Publisert 23.03.2020

Endringer i forskrift om karantene etter reise

Personer som er i karantene etter reise, må nå ikke automatisk i isolasjon hvis de får symptomer. Nå blir de på samme måte som andre, anbefalt å holde seg isolert hjemme til ett døgn etter at symptomene forsvant.


Publisert 23.03.2020

Vold i nære relasjoner - veileder for helsepersonell

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fokuserer på mulig økende grad av fysisk og psykisk vold i familier under koronakrisen. Her er et hjelpemiddel for helsepersonell, særlig for de som møter problemstillingen i helsestasjoner, legevakt, akuttmottak og barneavdelinger.

 


Publisert 23.03.2020

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Regjeringen opphever særregler slik at permitterte kan få dagpenger i påsken. I uke 12 var det 11 595 søknader om dagpenger under permittering i Innlandet.


Publisert 22.03.2020

Meld fra ved mistanke om koronavirus

FHI ber om at folk som mistenkter at de kan være koronasmittet registerer dette hos dem. Dette kan bidra til at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av viruset.


Publisert 20.03.2020

Nå kan du abonnere på Koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet

For tida publiserer vi et stort antall saker om korona. Hvis du er interessert, kan du nå få varsel om alle koronasakene våre - en gang om dagen, en gang i uka eller hver gang vi legger ut en sak - uten å måtte få varsel om alle de andre sakene våre.


Publisert 20.03.2020

Innlandet har bedt om smittvernutstyr

En oversikt over hva Innlandskommuner trenger av smittevernutstyr er sendt Helsedirektoratet. Det opplyste fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund i et kontaktmøte med kommunene 20.03. Smittevernutstyr er nå tema på «alle nivåer».


Publisert 20.03.2020

Flere Nav-ansatte defineres som samfunnskritisk personell

Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.


Publisert 20.03.2020

-En svært alvorlig situasjon

Fylkesmann Knut Storberget understreket i dagens pressebrief (20. mars) at vi står i en svært alvorlig situasjon. -Det forventes de neste ukene at kommunene får flere syke mennesker som trenger behandling og omsorg, sa Storberget.


Publisert 20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.


Publisert 20.03.2020

Foreldres rett til omsorgspenger dobles

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger,  også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.


Publisert 20.03.2020

Nytt om permitteringer, sykefravær og egenmelding

Arbeids- og sosialdepartementet informerte i dag om endringer i permitterings- og dagpengeregelverket, samt om nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. 


Publisert 20.03.2020

Kjøreregler/anbefalinger

Fylkesmannens kjøreregler/anbefalinger er harmonisert med de nasjonale kjørereglene. Gå inn på lenkene nederst i denne artikkelen for å finne oppdaterte regler.


Publisert 20.03.2020

Landbruket er i beredskap

Fylkesmannen er opptatt av at matproduksjonen og aktiviteten i skogbruket i størst mulig grad går som normalt i en utfordrende tid.


Publisert 19.03.2020

Hytteforbud er innført

Det er ikke lenger lovlig å overnatte på fritidseiendommer utenfor kommunen man er folkeregistrert i. Regjeringen har innførrt forbudet for å unngå at helsevesenet blir overbelastet i mange kommuner.


Publisert 19.03.2020

Testing av ansatte som har stilling som kritisk samfunnspersonell

Det foreligger ingen utvidet rett til testing for Covid 19 selv om den ansatte innehar en samfunnskritisk rolle. FHI har presisert og oppdatert testkriteriene 20.03.20.


Publisert 19.03.2020

Helseattest for forlengelse av førerkort

Statens vegvesen har sammen med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett. Dette gjelder for alle som trenger helseattest som eldre over 80, yrkessjåfører og de med utrykningskompetanse.


Publisert 18.03.2020

Sykdom og fravær på gardsbruk på grunn av korona

På grunn av utbruddet av koronavirus er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. en aktuell tilskuddsordning. Her er ny informasjon om dette.


Publisert 17.03.2020

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Kunnskapsdeparementet la ut pressemelding i dag om at foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet.