Korona i Innlandet

Illustrasjon av koronavirus

Statsforvalteren i Innlandet følger koronasituasjonen tett. Her finner du lenker til overordnede myndigheter og saker vi selv legger ut om temaet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Normal hverdag med økt beredskap.

Flytskjema - dette gjør du når du blir syk.
Flytskjema - dette gjør du når du blir syk. Foto: FHI.

Klikk her for å se flytskjemaet i større utgave. 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 


Publisert 24.04.2020

Gjenåpning av skoler

I møte med alle kommunene i Innlandet i dag sa Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang at Fylkesmannen har gått grundig gjennom alle anbefalinger i veilederen, og kan på faglig grunnlag trygt anbefale gjenåpning for 1. -4. trinn med basis i smittevernveilederne.


Publisert 24.04.2020

Koronainformasjon til innvandrere – frivillige organisasjoner kan søke om midler

28. april er fristen for å søke om midler til å formidle koronainformasjon til innvandrere i kommunene. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet.


Publisert 23.04.2020

Stortingsrepresentantene fikk siste nytt fra Innlandet

Fylkesmann Knut Storberget møtte torsdag stortingsrepresentantene fra Oppland og Hedmark, sammen med fylkesordfører og fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune. Politikerne ble orientert om situasjonen i Innlandet og stilte spørsmål om saker fra sitt fylke.


Publisert 23.04.2020

Nye råd om fritidsreiser innenlands fra 21. april

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder, men nå kan du reise til hytta. Her er det mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.


Publisert 23.04.2020

Åpningstider for barnehage, SFO og skoler

Hovedregelen er at alle skoler og barnehager skal ha de samme, normale åpningstidene som de hadde før de ble stengt på grunn av koronaepidemien. Men de kan ha kortere, eller mer fleksible åpningstider for å ivareta kravene til smittevern.


Publisert 23.04.2020

Våronna er i gang

Nå plantes det grønnsakplanter, det sås korn og snart skal potetene settes i jorda.


Publisert 22.04.2020

Merutgifter for kommunene ved håndtering av koronautbruddet

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunene i Innlandet vil bli betydelige. Fylkesmannen i Innlandet har bedt kommunene gjøre anslag for merutgifter knyttet til koronautbruddet.


Publisert 21.04.2020

Veileder om smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utformet en ny veileder for helsevirksomheter med én-til-én kontakt slik at tjenestene kan forholde seg til konkrete og detaljerte anbefalinger for smittevernfaglig drift.


Publisert 21.04.2020

Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Mange barnehager i Innlandet er nå gjenåpnet og skolene tar i mot elevene på 1.-4. trinn førstkommende mandag. Barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning er derfor lagt til på Folkehelseinstituttets liste over grupper som prioriteres for testing.


Publisert 21.04.2020

Dispensasjon til Kongsvinger krematorium

Kongsvinger krematorium har fått dispensasjon til å gjennomføre inntil 250 kremasjoner i 2020.


Publisert 20.04.2020

Korona-veiledere for skolene er nå klare

27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.


Publisert 20.04.2020

Kommunene i Innlandet får snaue 271 mill. kroner

I dag får kommunene utbetalt ekstra rammetilskudd som følge av koronautbruddet. Beløpet skal kompensere kommunene sine økte utgifter og tapte inntekter.


Publisert 20.04.2020

Kan nektes sykepenger ved selvpåført karantene

Innlandet har en lang grense mot Sverige, og flere har benyttet kort reiseavstand til rimelig svenskehandel, selv om det har vært klare reiseråd fra myndighetene og ileggelse av karantene ved hjemkomst.


Publisert 17.04.2020

Ikke fritt frem - faren er ikke over

Fylkesmannen roste kommuner og befolkningen for innsatsen mot koronasmitten på fredagens pressebrief. Samtidig advarte han mot å tro at faren er over, og minnet om at det er barna som får litt av friheten tilbake, ikke alle vi andre.


Publisert 17.04.2020

Kommuner kan ikke forlenge hytteforbudet på egen hånd

Mandag 20. april oppheves hytteforbudet som Regjeringen innførte 19. mars. Hyttekommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, om de ønsker det. Men kommunene oppfordres til å gi råd og anbefalinger til sine hyttefolk.


Publisert 17.04.2020

Ny tilskuddsordning for vårens skogplanting

Om lag 18 av landets 30 millioner skogplanter skal plantes i Innlandets skoger i vår. Koronasituasjonen har ført til en krevende situasjon for skogbruket, og det er derfor innført et midlertidig tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020.


Publisert 16.04.2020

En forelder med samfunnskritisk funksjon er nok

Inntil skoler og barnehager er åpnet for fullt, er det nok for å få tilbud om plass at én av foreldrene har en samfunnskritisk stilling.


Publisert 15.04.2020

-Trygt å vende tilbake til barnehagene

Neste uke åpner barnehagene igjen. Regjeringen presenterte onsdag veilederen for smitteverntiltak i barnehagene. -Det skal være trygt å vende tilbake til barnehagene – både for barna, foreldrene og de ansatte, sier fylkesmann Knut Storberget.


Publisert 15.04.2020

Samarbeid om transport av koronapasienter i Innlandet

Sykehuset Innlandet, Røde Kors Innlandet og Norsk Folkehjelp i Innlandet har inngått et samarbeid om levering av pasienttransport og beredskap i forbindelse med Covid-19 Pandemien.


Publisert 15.04.2020

Ansatte i barnehager og på barneskoler 1.-4. klasse regnes som samfunnsviktig personell

Barnehager og 1. – 4. trinn på barneskoler er nå inne på listen over viktige samfunnsfunksjoner for å håndtere den pågående koronasituasjonen.