Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ikke fritt frem - faren er ikke over

Fylkesmannen roste kommuner og befolkningen for innsatsen mot koronasmitten på fredagens pressebrief. Samtidig advarte han mot å tro at faren er over, og minnet om at det er barna som får litt av friheten tilbake, ikke alle vi andre.

Publisert 17.04.2020

- Vi ønsker ikke en reversering der vi må stenge ned igjen. Det er viktig at vi fastholder kjøreregler og tiltak som er iverksatt. Det er fortsatt viktig at folk hører på hva myndighetene anbefaler, sier fylkesmann Knut Storberget.

Ikke kaste vrak på alt som er investert

-Det er barna som får noe av friheten tilbake. Det betyr ikke at vi ikke fortsatt må ha restriksjoner, faren er ikke over, understreket han og minnet om at noen kommuner har hatt høye smittetall.

-Myndighetene har kommet med innspill og tiltak slik at vi trygt kan gradvis greie å åpne opp, men vi må samtidig ikke kaste bort den enorme investeringen som er blitt gjort for å stoppe smitte og skade, sa Storberget.

Store kostnader

Kommunene har nå blitt bedt om melde inn overslag på merutgifter knyttet til koronaen. De har hatt betydelige merutgifter som Fylkesmannen kommer til å spille inn ovenfor regjeringen på mandag. I revidert nasjonalbudsjett i mai vil det fremkomme hvordan kommunene blir kompensert. Kommunene har hjulpet oss godt med gode rapporteringer, sa Storberget under pressebriefen.

Forskyver personell

Noen kommuner står også ovenfor den utfordring at mannskaper som er blitt forskjøvet mot helse nå må tilbake til barnehage og skole. Dette er krevende for alle, påpekte Storberget.

Klart for at barnehager åpner igjen

Allerede mandag kommer de fleste barnehagene til å åpne opp igjen, men noen trenger tid til tirsdag og onsdag for å bli klare.

Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang viste til at smittevernveilederen som har kommet, gjør at barnehager skal kunne åpne opp igjen trygt. -Alle er glade for at den er praktisk, konkret og god. Det er enkle bærebjelker i veilederen; syke skal være hjemme, god hygiene, redusert kontakthyppighet, og det skal være opplæring i smittevern, sa Gjestvang under pressebriefen.

Fylkesmannens fagfolk på barnehage har gått igjennom veilederen og er av den oppfatning at veilederen er et godt utgangspunkt for gjenåpning av barnehager. Fylkesmannen er også imponert over kommunenes innsats i gjenåpningen av barnehagene med basis i den nye smitteveilederen som har kommet.

Vi oppfordrer foreldre til å følge med på åpningstider for sin barnehage.

Viktig å begrense antall fritidsreiser

Fylkesmannen minnet på at regjeringens tiltak om å minimere antall reiser, også innenlandsk, står ved lag.

Les mer – kommuner kan ikke forlenge hytteforbud på egenhånd.

Flom og skogbrann

Det er mye snø i fjellet, samtidig som det er tørt i lavlandet. Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund ba alle følge med på varsom.no som er oppdatert på flom og skogbrann. Lund viste også til det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. Fylkesmannen oppfordrer alle til å være aktsomme med bruk av ild.

I flomforberedelsene er det viktig for private å sikre eiendeler og gjenstander som er i nærheten av vann, og at alle sørger for å holde bekkeløp åpne slik at vannet renner der det skal.

 

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.