Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommuner kan ikke forlenge hytteforbudet på egen hånd

Mandag 20. april oppheves hytteforbudet som Regjeringen innførte 19. mars. Hyttekommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, om de ønsker det. Men kommunene oppfordres til å gi råd og anbefalinger til sine hyttefolk.

Publisert 17.04.2020

– Kommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, så jeg forventer at fylkesmannen i det angjeldende fylke ser på det vedtaket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB. Kommunene har full frihet til å gi råd og anbefalinger til hyttebefolkningen sin. Men de har ikke hjemmel i smittevernloven til å innføre et hytteforbud, konstaterer Høie.

Hytteforbud

Regjeringen innførte 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Hytteforbudet kom på bakgrunn av at hyttekommunene og fylkesmennene varslet at kommunene ikke hadde kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk, i tillegg til sine egne innbyggere. Innlandet er et fylke med flere store hyttekommuner, og sammen med Fylkesmannen i Innlandet var disse kommunene meget tydelige i sitt råd til Regjeringen da forbudet ble innført.

Fylkesmannen i Innlandet: Anbefaler fortsatt ikke fritidsreiser (8.4.20)

Unngå unødvendige fritidsreiser

Fra den 20. april vil det ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser. – Det betyr at man bør unngå unødvendige fritidsreiser utenfor egen bo- og arbeidsregion, sier Høie.

– Du må bruke hodet selv og tenke gjennom hva som er hensikten med den anbefalingen. Hensikten er å unngå smittespredning, påpeker han.

Han oppfordrer hytteeiere til å lytte til de råd og anbefalinger hyttekommunen kommer med.

– Hvis kommunen sier «vær så snill, ikke kom», da må man ta hensyn til det. Du må tenke gjennom om ditt behov for å være på hytta er så viktig og nyttig at det er viktigere enn rådet jeg får fra kommunen, sier Høie.

Ordfører Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal sa på Fylkesmannens pressekonferanse fredag 17.4 at mye tyder på at det vil komme mye turister i hytteområdene og spesielt inn mot helgene fremover. Han kom med følgende appell: Vær på og ved hyttene deres, alt er ikke som før. Vi må fremdeles tenke på å ikke spre smitte. Det er kun nødvendige fritidsreiser som er tilltatt, og det er de nasjonale føringer som gjelder. Ordføreren frykter for at folk kommer til å trekkes sammen og etterspurte enda tydeligere føringer og retningslinjer for hvordan bedrifter og kommuner skal løse utfordringene som er. 

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.