Korona i Innlandet

Illustrasjon av koronavirus

Statsforvalteren i Innlandet følger koronasituasjonen tett. Her finner du lenker til overordnede myndigheter og saker vi selv legger ut om temaet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Normal hverdag med økt beredskap.

Flytskjema - dette gjør du når du blir syk.
Flytskjema - dette gjør du når du blir syk. Foto: FHI.

Klikk her for å se flytskjemaet i større utgave. 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 


Publisert 28.05.2020

Nå er det mulig med besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Det legges nå til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant.


Publisert 27.05.2020

Tenker sammen for å finne veien videre

Fylkesmannen har invitert kommunene i Innlandet til dialog og refleksjon om veien videre for de kommunale tjenestene og fortsatt beredskap mot pandemien.


Publisert 22.05.2020

Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i avlingssviktforskriften som skal sørge for økonomisk støtte til grøntsektoren for tap pga. restriksjoner under koronapandemien.


Publisert 20.05.2020

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

De fleste som blir smittet av SARS-CoV-2 (koronaviruset), får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen, selv om de fleste også i risikogrupper får milde symptomer. FHI har laget informasjon om hvilke grupper som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og råd om hvordan disse kan beskytte seg mot smitte.


Publisert 15.05.2020

Smittevernveileder for frukt og grønt på plass

Mange produsenter og kommuner har ventet på denne veilederen og får her konkrete råd om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting.


Publisert 08.05.2020

Hvilke regler gjelder for å leie offentlig lokale?

Flere kommuner i Innlandet har spurt Fylkesmannen hvilke regler som gjelder nå for leie av offentlige lokaler. Her er svaret.


Publisert 08.05.2020

FHI-prognose: Vi må være forberedt på nye smittebølger

Første bølge av Covid-19 epidemien er nå på retur, men vi må forberede oss på å håndtere flere smittebølger.


Publisert 08.05.2020

Vil klare å holde matproduksjonen på normalt nivå

Innlandet vil være et nasjonalt spiskammers også i koronaåret 2020, men den innlandske jordbæra spøker det for. Fylkesmannen la vekt på landbrukets betydning på dagens pressebrief, hvor også bondeorganisasjonene orienterte om matproduksjon, koronautfordringer - og muligheter.


Publisert 08.05.2020

Fylkesmannen gir skjønnsmidler til intermediære sengeplasser

Fylkesmannen støtter Innlands-kommunene i deres arbeid med å etablere intermediære sengeplasser med til sammen 3 715 000 kroner. Fylkesmannen vil ha tett dialog med regionene framover og vil i august 2020 foreta en ny vurdering for tildeling utfra pandemiens utvikling og regionale samarbeid.


Publisert 08.05.2020

Alle skoler åpnes

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe forskjellig tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart i kommunene i Innlandet. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.


Publisert 07.05.2020

Sesongarbeidere i landbruket

Regjeringen åpnet onsdag for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.


Publisert 07.05.2020

Fortsatt mangler på smittevernutstyr

Det har vært vanskelig å skaffe smittevernutstyr gjennom kommunens ordinære kanaler. Slik vil det fortsatt være ei tid framover. Kommunene oppfordres likevel til å skaffe så mye utstyr som mulig gjennom eget innkjøp.


Publisert 07.05.2020

Den norske kirken og mange trossamfunn har egne smittevernveiledere

De følger helsemyndighetenes råd og har utarbeidet egne smittevernveiledere som regulerer deres handlinger.


Publisert 06.05.2020

Korona-veileder for kollektivtrafikken

En veileder for smittevern på buss, tog, trikk, passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler er nå klar. Veilederen har råd både til bedrifter og til passasjerer.

 


Publisert 04.05.2020

Nærmere 74 mill. kroner til kommunene i Innlandet

Kommunene og de private barnehagene har mistet inntekt fra foreldrebetaling når barnehager og skolefritidsordninger har vært  stengt på grunn av koronaviruset. 60 mill. kroner er kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling.


Publisert 04.05.2020

NAV vil formidle barnehage- og skolefolk til kommunene

Nå er skoler og barnehager i gang igjen, og NAV er klare til å hjelpe kommunene for å dekke personellbehov innenfor oppveksttjenestene.


Publisert 30.04.2020

Religiøse ledere på koronamøte med Fylkesmannen

Flere religiøse ledere fortalte hvordan de har satt i gang kraftige tiltak for å stoppe smitte. Moskeer og kirker er stengt. Religiøse ritualer har blitt endret og tilpasset slik at bønn gjennomføres uten smittefare i hjemmet. Lederne har tatt i bruk digitale verktøy og sosiale medier for å nå ut til de som ikke kan norsk.


Publisert 27.04.2020

Koronakrisen stiller nye krav til integreringspolitikken - ny lov om integrering

Nye tall fra SSB viser at registrerte helt ledige innvandrere økte fra 5,5 prosent i februar i år til 17,7 prosent i mars, Regjeringen la 24. april frem den nye integreringsloven, som skal sikre at innvandrere kommer raskere i jobb og utdanning.


Publisert 25.04.2020

At viruset er isolert, betyr ikke at det er stoppet

Et samlet fylkesberedskapsråd ber befolkningen i Innlandet om å holde fast på smittevernreglene om sosial avstand og god hygiene. Vi ønsker alle en forsiktig gjenåpning av samfunnet – men det er bare mulig hvis alle fortsetter å være nettopp forsiktige.


Publisert 24.04.2020

Russen tar ansvar i Innlandet

-Jeg er imponert over hvordan det store flertallet av russ tar ansvar, deltar på dugnaden og oppviser stor kreativitet i den vanskelige situasjonen vi nå er i, sier fylkesmann i Innlandet Knut Storberget.