TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene

Lilla engangshanske med teksten "Stopp Covid-19"

Kommunene og kommunelegen har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.07.2020

Helsedirektoratet ber i brev datert 3. juli om at kommunene gjennomfører tiltakene i den så kalte  TISK-en. Dette er en nasjonal stategi for å stoppe utbrudd av covid-19. 

Utbrudd må oppdages tidlig

I mangel av effektiv vaksine og medikamentell behandling vil det fortsatt være viktig å opprettholde befolkningens kriseforståelse, slik at basale smittevernråd etterleves og pandemien holdes under kontroll. Kommunale beredskapsplaner, kriseledelse, organisering og kapasitet på tilpasses et slikt perspektiv. Utbrudd må oppdages lokalt på et tidligst mulig tidspunkt og slås raskt ned.

Krever tilstrekkelig personell

Kommunene må planlegge for tilsttekkelig personell til TISK-oppgaver uten at dette går på bekostning av nødvendig helsehjelp til barn og sårbare grupper. Kommunene må foreta en individuell vurdering av alle tjenestemottakere for å kartlegge sårbarhet, slik at ikke nødvendige tilbud til sårbare grupper legges ned.

TISK

Dette er kommunenes TISK-ansvar:

Testing:

 • Alle med luftveissymptomer​ 
 • Hver dag
 • Uten henvisning
 • Kommunen må sikre bemanningsystem for dette. Kapasiteten på testing skal være 5 % av kommunens befolkning per uke fra og med 1. august 2020.

Isolering:

 • Ha medisinsk oppfølging av pasienter i isolasjon
 • Tilby altternativ isolasjon der dette er nødvendig

Smittesporing:

 • Alle i nærkontakt skal spores
 • Må starte umiddelbart
 • Kommunelegen er ansvarlig

Karantene:

 • Personer i karantene skal følges opp
 • Alternative lokaliteter skal tilbys der dette er nødvendig

 

Her kan du lese hele brevet fra Helsedirektoratet med vedlegg