Turister med symptomer på Covid-19 testes der de oppholder seg

Kommunene skal ha et testtilbud til alle som oppholder seg i kommunen, inkludert turister og andre tilreisende. Testing skal være tilgjengelig uten henvisning fra lege.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.08.2020

Reglene er de samme for alle, enten de er fastboende eller tilreisende; har du symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon bør du testes for Covid-19, selv ved milde symptomer. Testen er gratis. Sjekk kommunens nettside for informasjon om hvor og når testing foregår.

Skal selvisolere seg ved mistanke om sjukdom 

Ved innreise til Norge får de med utenlandsk SIM-kort i telefonen en SMS med lenke til koronainformasjon på engelsk. Her står det blant annet at utlendinger på reise i Norge skal selv-isolere seg hvis de har mistanke om at de er sjuke, og ellers være årvåkne på symptomer og sørge for testing. 

I tillegg får de informasjon om å holde avstand og ha god hånd-/hoste-hygiene, samt karanteneregler.

Her finner du nettsiden på engelsk som utlendinger henvises til ved innreise i Norge:

https://helsenorge.no/coronavirus

Informasjon på flere språk

I turistsesongen er det viktig å være oppmerksom på at utenlandske gjester kan trenge både informasjon om norske smittevernregler og assistanse hvis de blir dårlige. Det finnes informasjonsark på ulike språk– om testing, smitteverntiltak og karanteneplikt, og disse kan lastes ned på Helsedirektoratets sider.

 https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19

Alle som har ansvar for turistbedrifter, turistkontorer, turistattraksjoner, bensinstasjoner, offentlig transport og andre steder der folk samles, oppfordres til å få synliggjort informasjon godt.

Viktig å reagere ved mistanke om smitte

Hvis du som vert eller ansvarlig for en virksomhet oppfatter at noen av gjestene dine er dårlige, er det viktig å reagere, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum hos Fylkesmannen i Innlandet. Tilby turisten et informasjonsark om Covid-19 på et språk som vedkommende kan forstå, og spør om turisten trenger bistand for å få testet seg eller få en avtale med lege.

NHO Reiseliv har utarbeidet egne bransjestandarder for smittevern, og standarden for overnattingsbransjen finner du her:

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/68ea094bb8ad4917914033f2f2143ce3/nho-reiseliv-bransjenorm-overnatting-16072020.pdf

På FHI sine nettsider finner du generelle råd til bransjer, virksomheter og organisasjoner og andre som trenger hjelp med smittevern:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/?term=&h=1

Hvor søker du hjelp?

Hvis du trenger nærmere informasjon, råd og veiledning om Covid-19 og smittevern i din kommune, sjekk kommunens nettside, ring kommunens koronatelefon eller kontakt kommunelegen.