Appell fra ordførerne og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tar ikke ferie

Denne appellen kommer fra alle ordførerne i de 46 Innlandskommunene og Fylkesmannen i Innlandet. Apellen ble presentert på en pressebrief den 25. juni der også fire ordførere fra Innlandet deltok.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2020

Etter en krevende vår, er det mange som nå senker skuldrene i et kjærkomment avbrekk fra hverdagen. I takt med varme dager og lyse kvelder øker behovet vårt for å møte folk. Minnene om stengte skoler og barnehager blir vagere. Restriksjoner og kjøreregler oppleves som noe som var. Bevisstheten om epidemien svekkes.

Men kampen mot koronaviruset er ikke over – heller ikke i Innlandet. Det finnes flere eksempler på kommuner som har smittede og folk i karantene. Kommunene er nå bekymret for lokale utbrudd midt i ferieavvikling. Frykten for mange er et utbrudd på en pleieinstitusjon.

I tillegg er vi engstelige for såkalte superspredere. Dette er en person som ikke er klar over at han er smittet, og ikke holder avstand eller har god hånd- og hostehygiene. I løpet av en dag på stranda eller en kveld på byen, kan en superspreder forårsake et lokalt utbrudd i kommunen du bor i.  

Både i kommunene og hos Fylkesmannen er vi bekymret for at en ny smittetopp igjen vil sette de kommunale velferdstjenestene under sterkt press. Som samfunn må vi gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig. Det er fortsatt risiko for å bli utsatt for nye bølger av pandemien.

I sommer må vi derfor huske både solkrem og håndsprit, og fortsette med godt smittevern. Syke personer skal holde seg hjemme. Selv i lyse sommerkvelder mål du ha en meters avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå større folkemengder. Ta ekstra forholdsregler dersom du er i en risikogruppe.

Befolkningen i Innlandet har vært flinke, og det er grunn til å si takk! Smitten har så langt vært begrenset – selv om det er lokale variasjoner. Både i kommuner med og uten smitte har pandemien kostet. Eldre har blitt isolert, barn og unge fikk hverdagen snudd på hodet og mange har vært syke – og noen har mistet livet. I tillegg til de menneskelige omkostningene, har kommunene hatt store utgifter på pandemi-beredskapen sin. For å unngå nye utbrudd, kreves det fortsatt innsats for å holde smittetallene lave. Derfor er dette en felles appell fra alle ordførerne i Innlandet og Fylkesmannen:

Smitten tar ikke ferie – hold den på avstand.

Da kan flere få en riktig god sommer!

 

På pressebriefen ble også to av medlemmene i Fylkesmannens Inspirasjonskorps presentert - Torbjørn Løkken og Erling Jevne. Hele pressebriefen ligger nederst i artikkelen.