Smittevern i restaurant- og serveringsbransjen

Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp igjen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.07.2020

Innbyggerne har mer kontakt med hverandre i det offentlige rom og risikoen for spredning av covid-19 har vist seg å være særlig høy i serverings- og restaurantbransjen. Her sitter gjeser ofte tettere på hverandre enn andre steder i samfunnet.

Helsediretoratet anbefaler MINIMUM en meter AVSTAND mellom personer i det offentlige rom, inkludert serverings- og restaurantbransjen.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.

Kommunene har ansvaret

Kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen til enhver tid. Kommunene skal også gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig, jf. smittevernloven §§ 7-1 og 7-2. Helsediretoratet ber også kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen.

De ber også kommunene forsikre seg om at alle relevante smittevernråd- og veiledere følges. Dersom de brytes forventes det at kommunene følger dette opp.

(Oppdatert 20. juli)