Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2019
11. des 50 Fylkesmannen i Rogaland og SESAM Fagdag med tema heimebuande med demens sjukdom Skatt Vest, Auditoriet, Lagårdsveien 46, Stavanger
11. des 50 Fylkesmannen i Rogaland Barneperspektivet i Nav Clarion Hotel Stavanger
09. des - 10. des 50 Fylkesmannen i Rogaland, KoRus Vest Stavanger, NAPHA og KS i samarbeid med kommunar, helseføretak og brukarorganisasjonar. Utvikling av recoveryorientert praksis. Erfaringssamlingar i Haugesund og Stavanger. Stemnestaden leirsted i Haugesund og Scandic Forus hotell i Stavanger
november 2019
28. nov 48 Fylkesmannen og USHT Rogaland Fagseminar om munnhelse Auditoriet Badehusgata 37, Stavanger
28. nov 48 KoRus Stavanger, USHT Fonna og Rogaland, KORFOR og Fylkesmannen i Rogaland Aldring og helse – kva med alkohol? Uni-K, Kvalamarka 20, Haugesund
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland Barnevernleiarsamling Sola Strandhotell
27. nov 48 Magnus Søyland og Fylkesmannen i Rogaland Fagdag om naturbrann Gjesdal Bygdahus, Gjesdal kommune
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 2 Stokka Forum
26. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland BASIL-samling på SKYPE SKYPE
26. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland Dialogsamling for landbruksforvaltninga Clarion hotel Energy i Stavanger
20. nov 47 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling for tilsette i NAV-kontora som arbeider med Kvalifiseringsprogrammet Clarion Hotell Stavanger
19. nov 47 Fylkesmannen i Rogaland Fagdag om fagfornyinga Stavanger Forum
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Rogaland 2019 Etterutdanningskursene Stavanger og Haugesund
14. nov 46 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving Clarion Hotell Stavanger
13. nov 46 Fylkesmannen i Rogaland Plan- og byggesakskonferanse 2019 Atlantic Hotel, Stavanger
06. nov 45 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling for tilsette i fengselshelsetenesta 2019 Scandic Stavanger City, Reidar Bergesgate 7
01. nov 44 Helse Vest RHF, Fylkesmannen i Rogaland, Kompetansesenter Rus. Fagdag om tvang på rusområdet Folkets hus, Løkkeveien 22, Stavanger
oktober 2019
17. okt 42 KoRus vest, Fylkesmannen og RVTS vest Fagdag om vald, overgrep og førebygging av sjølvmord Scandic Forus
17. okt - 18. okt 42 Fylkesmannen i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Stavanger City
16. okt 42 Fylkesmannen i Rogaland og Inn på tunet Rogaland Inn på tunet-studietur til Nord-Rogaland To gardsbruk i Vindafjord, Søre skogen og Haugen gard
september 2019
24. sep 39 Fylkesmannen i Rogaland Tilskotsseminar for landbruksforvaltninga Statens hus, møterom 1
23. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Rogaland Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid Statens Hus og Tysværtunet
18. sep 38 Fylkesmannen i Rogaland Skype-møte om GSI SKYPE
17. sep 38 Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland Fagleg og etisk forsvarlege tenester til menneske med utviklingshemming Stokka Forum, Adjunkt Hauglandsgate 50, 4022 Stavanger
05. sep - 06. sep 36 Safer og Fylkesmannen i Rogaland Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1 SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger
04. sep - 05. sep 36 Fylkesmannen i Rogaland Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
august 2019
28. aug 35 Samfunnsavdelinga Kurs i val av formannskap og utval Statens hus, møterom 1
juni 2019
18. jun 25 Fylkesmannen i Rogaland Kommunestruktur i Rogaland – samling for alle kommunar Clarion hotel Energy, Stavanger
13. jun - 14. jun 24 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling - samfunnstryggleik og beredeskap 2019 Sauda Kløver hotell/Folkets hus
05. jun 23 Stavanger kommune, Stavanger museum/Norsk barnemuseum, Fylkesmannen i Rogaland og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Velkommen til nasjonal oppvekstkonferanse Atlantic Radisson BLU, Stavanger
03. jun 23 Fylkesmannen i Rogaland Inspirasjonsdag - Mat for eldre Universitetet i Stavanger
mai 2019
29. mai 22 KoRus Vest Stavanger, NAPHA og Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling ACT, FACT og Oppsøkjande samhandlingsteam KoRus Vest, Møkstertunet, Skogstøstraen 37, Stavanger
28. mai 22 Fylkesmannen i Rogaland og Sola kommune Barn som treng tilrettelegging i barnehagen - saksbehandlarsamling Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32, 4050 SOLA
27. mai - 28. mai 22 Fylkesmannen i Rogaland Kurs i generell økonomisk rådgjeving – korleis gi rådgjeving på eit generelt nivå? Clarion Hotel Energy
23. mai 21 Fylkesmannen i Rogaland Kommuneøkonomidagen 2019 Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006 Stavanger
23. mai 21 Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansenter Rus Stavanger (KoRus) Er du interessert i å lære meir om kunnskapsbasert praksis på rusfeltet? Clarion Hotel Stavanger
22. mai - 23. mai 21 Fylkesmannen, landbruksavdelinga Fagsamling for landbruksforvaltninga 22.-23. mai 2019 Haugalandet
20. mai - 21. mai 21 Fylkesmannen i Rogaland Beitelagssamling mai 2019 Bryne kro og hotell
14. mai 20 Fylkesmannen i Rogaland Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Invitasjon til nettverkssamling om barneperspektivet i Nav Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
08. mai 19 Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning Stein og sånn Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger
02. mai 18 Fylkesmannen, Utdanningsforbundet og UiS Barnehagekonferansen 2019 UiS, Kjell Arholms Hus
april 2019
25. apr 17 Kommunane Sola, Time, Stavanger, Karmøy, KS, Universitetet i Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland Innovasjonskonferansen 2019 Sola kulturhus
25. apr - 26. apr 17 Fylkesmannen i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Stavanger City
09. apr 15 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling for tilsette i NAV-kontora som arbeider med Kvalifiseringsprogrammet Victoria Hotel Stavanger, Skandsegt. 1 4002 Stavanger
04. apr 14 Fylkesmannen i Rogaland Unngå miljøskade ved arbeid i sjø Clarion Hotel Energy
03. apr 14 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
03. apr - 04. apr 14 Fylkesmannen i Rogaland Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 2 Stavanger Forum
03. apr - 04. apr 14 Fylkesmannen i Rogaland Korleis bruke resultata frå dei nasjonale prøvane i lesing? Haugesund eller Bryne
mars 2019
27. mar 13 Psykisk helse og rusvern i Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Jæren DPS Fagdag om Recovery Storståvå på Bryne
18. mar 12 Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Fylkesmannen i Rogaland Landbrukskonferansen 2019 Clarion Hotel Stavanger
Dato Arrangement
desember 2019
11. des Fagdag med tema heimebuande med demens sjukdom
11. des Barneperspektivet i Nav
09. des - 10. des Utvikling av recoveryorientert praksis. Erfaringssamlingar i Haugesund og Stavanger.
november 2019
28. nov Fagseminar om munnhelse
28. nov Aldring og helse – kva med alkohol?
27. nov - 28. nov Barnevernleiarsamling
27. nov Fagdag om naturbrann
27. nov - 28. nov Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 2
26. nov BASIL-samling på SKYPE
26. nov Dialogsamling for landbruksforvaltninga
20. nov Nettverkssamling for tilsette i NAV-kontora som arbeider med Kvalifiseringsprogrammet
19. nov Fagdag om fagfornyinga
14. nov - 15. nov 2019 Etterutdanningskursene
14. nov Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving
13. nov Plan- og byggesakskonferanse 2019
06. nov Nettverkssamling for tilsette i fengselshelsetenesta 2019
01. nov Fagdag om tvang på rusområdet
oktober 2019
17. okt Fagdag om vald, overgrep og førebygging av sjølvmord
17. okt - 18. okt Kurs i offentleg helsearbeid
16. okt Inn på tunet-studietur til Nord-Rogaland
september 2019
24. sep Tilskotsseminar for landbruksforvaltninga
23. sep - 24. sep Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid
18. sep Skype-møte om GSI
17. sep Fagleg og etisk forsvarlege tenester til menneske med utviklingshemming
05. sep - 06. sep Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1
04. sep - 05. sep Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora
august 2019
28. aug Kurs i val av formannskap og utval
juni 2019
18. jun Kommunestruktur i Rogaland – samling for alle kommunar
13. jun - 14. jun Nettverkssamling - samfunnstryggleik og beredeskap 2019
05. jun Velkommen til nasjonal oppvekstkonferanse
03. jun Inspirasjonsdag - Mat for eldre
mai 2019
29. mai Nettverkssamling ACT, FACT og Oppsøkjande samhandlingsteam
28. mai Barn som treng tilrettelegging i barnehagen - saksbehandlarsamling
27. mai - 28. mai Kurs i generell økonomisk rådgjeving – korleis gi rådgjeving på eit generelt nivå?
23. mai Kommuneøkonomidagen 2019
23. mai Er du interessert i å lære meir om kunnskapsbasert praksis på rusfeltet?
22. mai - 23. mai Fagsamling for landbruksforvaltninga 22.-23. mai 2019
20. mai - 21. mai Beitelagssamling mai 2019
14. mai Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Invitasjon til nettverkssamling om barneperspektivet i Nav
08. mai Stein og sånn
02. mai Barnehagekonferansen 2019
april 2019
25. apr Innovasjonskonferansen 2019
25. apr - 26. apr Kurs i offentleg helsearbeid
09. apr Nettverkssamling for tilsette i NAV-kontora som arbeider med Kvalifiseringsprogrammet
04. apr Unngå miljøskade ved arbeid i sjø
03. apr Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving
03. apr - 04. apr Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 2
03. apr - 04. apr Korleis bruke resultata frå dei nasjonale prøvane i lesing?
mars 2019
27. mar Fagdag om Recovery
18. mar Landbrukskonferansen 2019