Fagleg og etisk forsvarlege tenester til menneske med utviklingshemming

Dato:
17. september 2019 09.15 - 16.00
Sted:
Stokka Forum, Adjunkt Hauglandsgate 50, 4022 Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland
Målgruppe:
Tilsette og leiarar i helse- og omsorgstenestene

Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland inviterer til konferanse knytet til tenester til menneske med utviklingshemming.

Publisert 12.06.2019

Saman ønsker vi å bidra til å styrke kompetansen til tenesteytarane som skal jobbe i denne tenesta og på denne måten auke kvaliteten i det kommunale tenestetilbodet. Behov for auka kompetanse i denne tenesta har blitt synleggjort gjennom stortingsmeldingar, offentlege utredningar og seinast i Helsetilsynet sin rapport «Det gjelder livet» etter landsomfattande tilsyn i 2016.

Programmet er foreløpig – små endringar kan førekome.

Konferansen er gratis, men forfall som ikkje blir meldt vert belasta med 400,-.

 

Presentasjonar(endel av bildene er tatt bort pga opphavsrettigheter):

Journalføring og evaluering v/ fylkesmannen i Rogaland

Selvregulering/emosjonsregulering v/NAKU

Utfordrende atferd og utredning v/ NAKU

Utviklingshemming og tvang v/ NAKU

Faglig og etisk forsvarlig v/ NAKU

Journalføring og evaluering for å ivareta rettsikkerheten v/ Sandnes kommune

Positiv atferdsstøtte v/ Sandnes kommune

Hvem er vi og hva gjør vi v/ USHT

Mitt livs ABC v/ USHT

Dato:
17. september 2019 09.15 - 16.00
Sted:
Stokka Forum, Adjunkt Hauglandsgate 50, 4022 Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland
Målgruppe:
Tilsette og leiarar i helse- og omsorgstenestene

Kontaktpersoner

Dokumenter