BASIL-samling på SKYPE

Dato:
26. november 2019 10.00 - 11.00
Sted:
SKYPE
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Barnehageansvarlege for innsamlinga i BASIL

Velkomen til BASIL-samling på SKYPE tirsdag 26. november 2019 Kl 10.00 - 11.00

Publisert 11.11.2019

Innhald

På samlinga blir det gitt informasjon om innsamlinga, og ein gjennomgang av skjema.

Det er to nye spørsmål i årsmeldingskjemaet i år:

  • Dispensasjon frå bemanningsnorm (barnehagelova §18)
  • Dispensasjon frå norskkravet (barnehagelova §18a)

Det er i tillegg varsla ny praksis for å registrering av barn, jf. høyring https://hoering-publisering.udir.no/761. Forslaget går ut på at private barnehagar kan registrere barn som begynner i barnehage seinast 15. januar.

Påmelding

Det er inga påmelding til samlinga, og lysark og opptak av samlinga blir gjort tilgjengelege på denne sida etter samlinga.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller tema som du ønskjer at blir tatt opp på samlinga, så send ein epost: fmrotwt@fylkesmannen.no

 

Viktige datoar

  • 18. november opnar BASIL for kommunane, og kommunane bør sjekke barnehagestrukturen.
  • 2. desember opnar BASIL for at barnehagane kan begynne å registrere.
  • 10. januar er kommunane si frist til å godkjenne barnehagane sine årsmeldingar og kommuneskjema.

 

Bli med i Skype-møte  

For dei som ikkje har Skype: Prøv Skype Web App

 

Dato:
26. november 2019 10.00 - 11.00
Sted:
SKYPE
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Barnehageansvarlege for innsamlinga i BASIL

Kontaktpersoner

Lenker

Dokumenter