Barnevernleiarsamling

Dato:
27. november 2019 09.30 - 28. november 2019 15.00
Sted:
Sola Strandhotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Barnevernleiarar og deira leiargruppe/nøkkelpersonar

I år er fokuset på samlinga personalleiing og ivaretaking av tilsette i ein krevjande jobb. Vi vil og få besøk og informasjon frå Barnesakkyndig kommisjon og Fylkesnemnda. Bufdir kjem også.

Publisert 22.08.2019

Dag 1 vil ha fleire mindre innlegg og blir i stor grad informasjonsdeling og dialog.

Dag 2 Stein Jonny Valstad vil ha hovudregien kor barnevernleiaren som personalleiar vil vere ei overskrift. Stein Jonny Valstad er organisasjonspsykolog og mellom anna tilknytta Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse ved NTNU.

Vi vil på starten av dagen og få ein presentasjon av dei utvilkingsprosjekta som er starta opp i barneverntjenestene i Rogaland gjennom læringsnettverka.

Det vil bli felles middag på kvelden den 27. november med et kulturelt innslag

Det er bindande påmelding. Ikkje meldt forfall blir belasta med kr. 1000,-

Fylkesmannen dekker overnatting frå 27. til 28.november. Eventuelle reisekostnader må dekkjast av kommunen.

Førebels program ligg ved.

 

Påmeldingsfrist 03.11.2019.

Dato:
27. november 2019 09.30 - 28. november 2019 15.00
Sted:
Sola Strandhotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Barnevernleiarar og deira leiargruppe/nøkkelpersonar

Kontaktpersoner

Dokumenter