Fagdag om vald, overgrep og førebygging av sjølvmord

Dato:
17. oktober 2019 09.00 - 15.00
Sted:
Scandic Forus
Arrangør:
KoRus vest, Fylkesmannen og RVTS vest
Målgruppe:
Tilsette i kommunen og fylkeskommunen som jobbar med ungdom, mellom anna helsesjukepleiarar, lærarar, tilsette i kommunale helse- og omsorgstenestar, representantar for elevorganisasjonar

KoRus Vest Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland og RVTS Vest inviterer til fagdag om tema vald, overgrep og sjølvmordsførebygging.

 

Publisert 16.09.2019

Om fagdagen

Fagdagen byggjer på ferske tal frå Ung i Rogaland-undersøkinga i ungdomsskular og vidaregåan­de skular. Fagdagen passar for tilsette i skule, fylkeskommune og kommunale helse- og omsorg­stenestar, som jobbar med ungdom.

Fagdagen vil innehalde

  • Resultat frå Ung i Rogaland-undersøkinga når det gjeld vald, overgrep, sjølvmord og sjølvska­ding
  • Avdekkande samtalar: Korleis spørje ungdom om vald, overgrep, sjølvmord og sjølvskading?
  • Konkrete verktøy for å møte elevar som har utfordringar knytt til desse temaområda

Praktisk informasjon

Tid: 17.oktober 2019 kl 09:00 - 15:00

Stad: Scandic Forus, Bjødnabeen 2, STAVANGER

Pris: Fagdagen er gratis og påmeldinga er bindande. Avmelding etter fristen vil bli fakturert med kr. 500.-

Målgruppe: Tilsette i kommunen og fylkeskommunen som jobbar med ungdom, mellom anna helsesjukepleiarar, lærarar, tilsette i kommunale helse- og omsorgstenestar, representantar for elevorganisasjonar

Påmelding: Via KoRus Vest Stavanger innan 14. oktober 2019

Meir informasjon og program finn du her.

Dato:
17. oktober 2019 09.00 - 15.00
Sted:
Scandic Forus
Arrangør:
KoRus vest, Fylkesmannen og RVTS vest
Målgruppe:
Tilsette i kommunen og fylkeskommunen som jobbar med ungdom, mellom anna helsesjukepleiarar, lærarar, tilsette i kommunale helse- og omsorgstenestar, representantar for elevorganisasjonar