Barneperspektivet i Nav

Dato:
11. desember 2019
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Nav tilsette

Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Invitasjon til nettverkssamling om barneperspektivet i Nav

Publisert 22.10.2019

Tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid er nøkkelomgrep når ein snakkar om arbeidet med risikoutsette barn og unge.

Forsking omkring fråfall i vidaregåande skule og arbeidslivet viser at fråfall må sjåast i lys av dei erfaringane dei unge har med seg gjennom livet frå grunnskule og oppvekst. Nav er i kontakt med foreldre i krevjande livssituasjonar. Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen til desse barna?

Kurset er gratis, påmelding er bindande. Ikkje meld forfall innan påmeldingsfristen blir belasta med kr. 600.

Påmeldingsfrist: 15. november 2019. 

Dato:
11. desember 2019
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Nav tilsette

Kontaktpersoner

Dokumenter