Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving

Dato:
14. november 2019
Sted:
Clarion Hotell Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i Nav, kommunene, namsfogden, inkassoselskap med fleire som arbeidar med personar med gjeldsproblem

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjeve Fylkesmannen i oppdrag å bidra til at kommunane styrker kompetansen innan økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. Namsfogden sin time og ein økonomisk rådgjevar sin kvardag er fast på programmet på desse samlingane. I  tillegg vil ein få presentert andre relevante faginnlegg.

Publisert 13.09.2019

 

Du melder deg på sjølv via skjemaet under.

Nettverket er gratis, med bindande påmelding. Manglande oppmøte blir belasta med kr 600,-. Eventuelle reisekostnader må dekkjast av deltakar.

 

Påmeldingsfrist 01.november

Dato:
14. november 2019
Sted:
Clarion Hotell Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i Nav, kommunene, namsfogden, inkassoselskap med fleire som arbeidar med personar med gjeldsproblem

Kontaktpersoner

Dokumenter