Stein og sånn

Dato:
8. mai 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning
Målgruppe:
Næringsaktører, konsulenter, grunneiere, kommuner, regional offentlig forvaltning

Nasjonale forventninger, nasjonal politikk, lover, forskrifter og veiledere - Hva betyr dette for mineralnæringen? Foruten å møtes, ønsker vi å gi en felles oversikt over hvilke lover, forskrifter og regionale planer som gjelder mineralnæringen. Vi vil også gi eksempel på lokale utfordringer.

Kom gjerne til kaffe fra kl. 09:00.

Publisert 08.02.2019

Velkommen til treff for næringsaktører, konsulenter, grunneiere, kommuner og regional offentlig forvaltning for å bidra til samordnet, bærekraftig og langsiktig forvalting av mineralråstoff i Rogaland.

Praktisk informasjon

Pris: kr 950,- som inkluderer deltakelse på konferansen, lett servering i pausene, lunsj og kaffe/te.

Som en del av konferansen kan det bestilles frokost på hotellet til kr 95,- (bestilles på cl.energy@choice.no).

Påmelding: Innen 3. mai kl 14:30 på skjemaet nederst.

For spørsmål, ta kontakt med Julie Jacobi Jonstrup (fmrojjj@fylkesmannen.no)

Program

09:00  Registrering og morgenkaffe

09:30  Åpning ved Marie Oftedal, MEF Maskin Entreprenørenes forbund og May Britt Jensen, fylkesmiljøvernsjef

09:40  Lynkurs i geologi i Rogaland
Per Kristian Austbø, Fylkesmannen i Rogaland

10:00  Evaluering av mineralloven: Økonomisk perspektiv 
Klaus Mohn, Utvalget for evaluering av mineralloven

10:25  Pause

10:45  Hva er Direktoratet for Mineralforvaltning sin rolle?
Marie Lauritzen, Direktoratet for mineralforvaltning

11:15  Hva er kommunen sin rolle?
Svanhild Hjorteland Gbada, Hjelmeland kommune  

11:40 Mineralske ressurser i Rogaland og muligheter fremover Kari Aslaksen Aasly, Norges geologiske undersøkelser

12:00  Lunsj

13:00  Massehåndtering, sirkulær økonomi og byggeråstoff 
Maryon Paulsen Strugstad, Rogaland fylkeskommune og Gudny Okkenhaug, NGI

13:35  Forurensningsloven og mineralbransjen
Johan Tore Rødland, Fylkesmannen i Rogaland

13:50  Tilbakeføring og etterbruk i plan, Julie Jacobi Jonstrup og Rune Lian, Fylkesmannen i Rogaland

14:05  Pause

14:20  Paneldebatt om utfordringer i bransjen 
Direktoratet for Mineralforvaltning, Maskinentreprenørenes forening, Norsk Bergindustri, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland

15:00  Oppsummering ved May Britt Jensen, Fylkesmannen i Rogaland

15:05  Mingling og kaffe - Stand fra bransjen og mulighet for dialog med foredragsholdere

 

Dato:
8. mai 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning
Målgruppe:
Næringsaktører, konsulenter, grunneiere, kommuner, regional offentlig forvaltning