Landbrukskonferansen 2019

Dato:
18. mars 2019 09.00 - 15.30
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Arrangør:
Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Folkevalde, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i offentleg landbruksforvaltning og næringar som jobbar mot landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

18. mars blei Landbrukskonferansen 2019 arrangert i Stavanger. Det var stort engasjement med 240 deltakarar.

Publisert 02.01.2019

Tittelen på konferansen var Mat og matjord- makt og avmakt. Det blei stilt spørsmål som; kva påverkar bonden sine verdiar og framtidige produksjonar? Og kven styrar framtida til bonden sin viktigaste ressurs – landbruksjorda? Kva er forbrukarane sitt forhold til mat og matproduksjon, og korleis kan bonden skapa verdiar ved å spele på lag med forbrukarane og kva makt media har.

Dato:
18. mars 2019 09.00 - 15.30
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Arrangør:
Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Folkevalde, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i offentleg landbruksforvaltning og næringar som jobbar mot landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.