Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 2

Dato:
3. april 2019 09.00 - 4. april 2019 15.00
Sted:
Stavanger Forum
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Deltakarar frå barnehagar og skolar som deltek i satsinga (ikkje åpent for andre)

Velkommen til den tredje regionale samlinga for barnehagar og skolar som deltek i Utdanningsdirektoratet si nasjonale satsing - Inkluderande barnehage og skolemiljø, samlingsbasert tilbod, pulje 2.

Publisert 12.03.2019

Cecilie Eversten Stanghelle bidreg med fagleg input. I tillegg blir det arbeid i kommunegrupper. Endeleg program kjem i løpet av veke 11.

Tidsramme

3.april kl. 09.00-15.00

4.april kl. 09.00-15.00

 

Påmeldingsfrist onsdag 20 mars 2019

 

Dato:
3. april 2019 09.00 - 4. april 2019 15.00
Sted:
Stavanger Forum
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Deltakarar frå barnehagar og skolar som deltek i satsinga (ikkje åpent for andre)