Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving

Dato:
3. april 2019 09.45 - 15.15
Sted:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i Nav, kommunene, namsfogden, inkassoselskap med fleire som arbeidar med personar med gjeldsproblem

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjeve Fylkesmannen i oppdrag å bidra til at kommunane styrker kompetansen innan økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. Namsfogden sin time er fast på programmet på desse samlingane. I  tillegg vil ein få presentert andre relevante faginnlegg.

Publisert 21.11.2018

Program blir lagt ut innan februar 2019.

Du melder deg på sjølv via skjemaet under.

Nettverket er gratis, med bindande påmelding. Manglande oppmøte blir belasta med kr 600,-. Eventuelle reisekostnader må dekkjast av deltakar.

Dato:
3. april 2019 09.45 - 15.15
Sted:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i Nav, kommunene, namsfogden, inkassoselskap med fleire som arbeidar med personar med gjeldsproblem

Dokumenter