Tilskotsseminar for landbruksforvaltninga

Dato:
24. september 2019 09.00 - 14.40
Sted:
Statens hus, møterom 1
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i kommunal landbruksforvaltning

Fylkesmannen inviterer til tilskotsseminar 24. september. Vi tek opp aktuelle tema innan ordninga med produksjonstilskot og tilskot etter regionalt mijøprogram.

Publisert 29.08.2019

Seminaret blir arrangert i Statens hus i Stavanger. 

Bindande påmelding innan 20. september.

Deltakaravgift er kr 500.

Dato:
24. september 2019 09.00 - 14.40
Sted:
Statens hus, møterom 1
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i kommunal landbruksforvaltning

Kontaktpersoner

Dokumenter