Nettverkssamling ACT, FACT og Oppsøkjande samhandlingsteam

Dato:
29. mai 2019 09.30 - 14.30
Sted:
KoRus Vest, Møkstertunet, Skogstøstraen 37, Stavanger
Arrangør:
KoRus Vest Stavanger, NAPHA og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Teamledere og teamansatte i ACT, FACT og andre typer oppsøkjande samhandlingsteam.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Kompetansesenter rus Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland inviterer til ny nettverkssamling for fylket sine oppsøkjande samhandlingsteam.

Publisert 25.04.2019

Formålet med nettverkessamlinga er at tilsette i tema skal få fagleg påfyll og høve til å utveksla erfaringar.

Endeleg program kjem i god tid før samlinga.  

Nettverket er gratis, med bindande påmelding. Manglande oppmøte blir belasta med kr 500,-.

Eventuelle reisekostnader må dekkjast av deltakar.

Påmeldingsfrist 22. mai 2019.

Dato:
29. mai 2019 09.30 - 14.30
Sted:
KoRus Vest, Møkstertunet, Skogstøstraen 37, Stavanger
Arrangør:
KoRus Vest Stavanger, NAPHA og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Teamledere og teamansatte i ACT, FACT og andre typer oppsøkjande samhandlingsteam.

Dokumenter