Fagdag om tvang på rusområdet

Dato:
1. november 2019 10.00 - 15.00
Sted:
Folkets hus, Løkkeveien 22, Stavanger
Arrangør:
Helse Vest RHF, Fylkesmannen i Rogaland, Kompetansesenter Rus.

Helse Vest RHF inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter Rus (KoRus) til fagdagar om bruk av tvangstiltak overfor personar med rusmiddelproblem.

Publisert 04.10.2019

Fagdagen vil innehalde:

  • Informasjon om Tvangslovsutvalgets arbeid
  • Status, erfaringar og refleksjonar frå Bistandsteam og Fylkesnemda
  • Informasjon om behandlingstilbodet i Helse Stavanger

Meir informasjon om program og påmelding finn du her: Program

Dato:
1. november 2019 10.00 - 15.00
Sted:
Folkets hus, Løkkeveien 22, Stavanger
Arrangør:
Helse Vest RHF, Fylkesmannen i Rogaland, Kompetansesenter Rus.