Fagdag med tema heimebuande med demens sjukdom

Dato:
11. desember 2019 10.00 - 14.30
Sted:
Skatt Vest, Auditoriet, Lagårdsveien 46, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland og SESAM
Målgruppe:
helsepersonell, frivillige og pårørande til personar med demenssjukdom

Vel møtt til fagdag som Fylkesmannen arrangere i lag med SESAM

Publisert 03.10.2019

Fagdagen er gratis. Det vert servert enkel lunsj. Ikkje meldt forfall vert belasta med kr. 350

Påmelding innan 28. november 2019

Dato:
11. desember 2019 10.00 - 14.30
Sted:
Skatt Vest, Auditoriet, Lagårdsveien 46, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland og SESAM
Målgruppe:
helsepersonell, frivillige og pårørande til personar med demenssjukdom

Kontaktpersoner

Dokumenter