Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid

Dato:
23. september 2019 09.00 - 24. september 2019 15.00
Sted:
Statens Hus og Tysværtunet
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Leiarar og nøkkelpersonar i Rogalands barnevernstenester

I samband med kvalitets- og kompetanselyft i dei kommunale barnevernstenestene har regjeringa vedteke å løyve eigne midlar til utviklingsprosjekt i kommunale læringsnettverk som tek sikte på å styrkje kommunane si oppfølging og rettleiing av kommunale fosterheim.

Fylkesmannen inviterer barnevernleiarane og andre nøkkelpersonar til halvdagsmøte for å drøfte tilskotsordninga og kva moglegheiter som ligg i denne.

Publisert 02.09.2019

Vi legg opp til to like møte:

  • 23. september i Stavanger, kl. 09.00 - 13.00. Møtet finn stad i Statens hus, møterom 1.
  • 24. september i Haugesund kl. 11.00 - 15.00. Møtet finn stad i Tysværtunet kulturhus, Frøylandssalen

Førebels agenda:

  • Informasjon frå Fylkesmannen
  • Informasjon frå Bufetat
  • Dialog rundt utfordringsbiletet, mogelege prosjekt og vegen vidare

 

Påmeldingsfrist 16.09.2019.

Dato:
23. september 2019 09.00 - 24. september 2019 15.00
Sted:
Statens Hus og Tysværtunet
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Leiarar og nøkkelpersonar i Rogalands barnevernstenester