Barn som treng tilrettelegging i barnehagen - saksbehandlarsamling

Dato:
28. mai 2019 08.30 - 15.30
Sted:
Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32, 4050 SOLA
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland og Sola kommune
Målgruppe:
Saksbehandlarar, PPT og andre med oppgåver knytta til barn som treng tilrettelegging i barnehagen

Fylkesmannen inviterer til saksbehandlarsamling den 28. mai 2019. Dagen er delt i to og ein krysser av for kva ein vil delta på i påmeldinga.

 

Publisert 25.03.2019

Kl 08.30 til 11.00 :  PPT som samarbeidspartnar v/ Lars Myhr

Det er Sola kommune som arrangerer foredraget med Lars Myhr

Lunsj

Kl 12.00 - 15.30 :  Utgreiing og grunngjeving av vedtak etter § 19 g                               i barnehagelova v/ Fylkesmannen.

Vi legg opp til korte innlegg med erfaringsdeling og drøfting i grupper. Fylkesmannen vil legge fram resultat frå kartlegging og tilsyn med kommunane.

Samlinga er gratis

Bindande påmelding på skjema nedanfor innan 20. mai 2019

 

Dato:
28. mai 2019 08.30 - 15.30
Sted:
Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32, 4050 SOLA
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland og Sola kommune
Målgruppe:
Saksbehandlarar, PPT og andre med oppgåver knytta til barn som treng tilrettelegging i barnehagen