Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2020
17. des 51 Fylkesmannen i Vestland og Trefokus AS Webinar: Klimasmarte kommunar har klimasmarte planar Teams
16. des 51 Fylkesmannen i Vestland Webinar - Kort veg til gode hjelparar Webinar
16. des 51 Fylkesmannen i Vestland Webinar om viltforvaltning i Vestland Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
15. des 51 Fylkesmannen i Vestland - landbruk og miljø Skogen si rolle for klimaet Teams
15. des 51 RVTS og Fylkesmannen i Vestland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Microsoft Teams-møte - lenke blir sendt påmelde deltakarar dagen før samlinga
11. des 50 Fylkesmannen i Vestland Webinar - Kort veg til gode hjelparar Webinar
07. des 50 Fylkesmannen i Vestland Webinar - autorisasjonsordninga for plantevern- og gnagarmiddel Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
02. des 49 Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma FLYTTA: Leve heile livet-konferanse i Bergen Digital samling 1. desember
01. des 49 Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma Digital Leve heile livet-konferanse Digital samling - Microsoft Teams
november 2020
26. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Webinar om gjødslingsplan – vurderingar etter regelverket Webinar i Teams – lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
26. nov - 27. nov 48 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Samling for kommuneoverlegar og legar i samfunnsmedisinsk arbeid Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
26. nov 48 Fylkesmannen i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt - nettmøte i Teams
26. nov 48 RVTS Vest, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, RKBU, KoRus Bergen, KoRus Stavanger og NAPHA. Digital fagdag om førebygging av sjølvmord blant barn og unge Microsoft Teams - oppkoplingslenke blir sendt til deltakarane
25. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Endringar i barnehagelova – samling for etatsleiarar for barnehage Teams-møte
25. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte via Teams
23. nov - 24. nov 48 Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med fylkesmennene i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland. Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt (Microsoft Teams)
19. nov 47 Fylkesmannen i Vestland Sakshandsaming eStil PT – vanleg produksjon og avkorting Teamsmøte, lenke vert sendt til dei påmeldte
19. nov - 20. nov 47 Fylkesmannen i Vestland Fagdagar om sosialtenestelova Digitalt (Microsoft Teams)
18. nov - 19. nov 47 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Tidleg innsats – har vi råd til å la vere? Scandic Ørnen, Bergen
18. nov 47 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Fagdag for nye folkevalde – Skei Thon Hotel Jølster
17. nov 47 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Fagdag for nye folkevalde – Voss Scandic Voss
16. nov - 17. nov 47 Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med fylkesmennene i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland. Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt (Microsoft Teams)
12. nov 46 Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret Webinar om naturmangfald og samskaping Webinar
12. nov 46 RVTS Vest, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, RKBU, KoRus Bergen, KoRus Stavanger og NAPHA. Digital fagdag om førebygging av sjølvmord blant vaksne Microsoft Teams - oppkoplingslenke blir sendt til deltakarane
06. nov 45 Bufdir og Fylkesmannen i Vestland Kurs i forvaltningskompetanse i barneverntenesta digital samling
05. nov 45 Fylkesmannen i Vestland Webinar - tilskot til drift av beitelag Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
04. nov - 05. nov 45 Barneverntenesta i Austevoll, Tysnes og Kvinnherad i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland. Fagsamling for barneverntenestene i Vestland Streaming
03. nov 45 Fylkesmannen i Vestland Webinar - tilskot til drift av beitelag Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
03. nov 45 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Fagdag for nye folkevalde – Bergen Scandic Ørnen
03. nov - 04. nov 45 Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland i samarbeid med Fylkesmennene i Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt (Microsoft Teams)
oktober 2020
28. okt 44 Fylkesmannen i Vestland Nettmøte om klimaavtala mellom staten og næringa Nettmøte i Teams
28. okt - 29. okt 44 Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland i samarbeid med Fylkesmennene i Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - via Microsoft Teams
27. okt 44 Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret Digital plankonferanse i Vestland Digital samling/webinar
22. okt - 23. okt 43 Fylkesmannen i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2020 Quality Hotel Sogndal
21. okt 43 Fylkesmannen i Vestland Første grupperettleiing hausten 2020 Quality Hotel Sogndal
21. okt 43 Eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Fylkeskommune, Bergen kommune, HVL, BAS, UiB, Husbanken Berekraftig frukost - korleis forlenge levetida til eksisterande bygningar? Digitalt møte i Zoom. Lenke vert sendt til alle påmeldte seinast dagen før.
20. okt - 21. okt 43 Fylkesmannen i Vestland Økonominettverkssamling Park Hotel Vossevangen
20. okt 43 Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen Digital fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap Digital samling/webinar
16. okt 42 Fylkesmannen i Vestland Webinar - avlingssvikt i frukt og bær Webinar i Teams - lenkje vert sendt påmeldte deltakarar
15. okt 42 Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen og helse-, sosial- og barnevernsavdelinga Webinar om TISK-øving for kommunane Webinar/Teams
14. okt 42 Fylkesmannen i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Dagssamling om kvalifiseringsprogrammet Scandic Sunnfjord hotell, Storehaugen 2, Førde
13. okt 42 Fylkesmannen i Vestland Om vilkår i konsesjonssaker og driveplikt etter jordlova Digitalt møte i Teams
02. okt 40 Fylkesmannen i Vestland Kurs i saksbehandling helse- og omsorgslova kapittel 9 Quality hotel Sogndal
01. okt 40 Fylkesmannen i Vestland Spreieareal for husdyrgjødsel Webinar i Teams – lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
september 2020
30. sep 40 Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Stord Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
30. sep 40 Fylkesmannen i Vestland Kurs i saksbehandling helse- og omsorgslova kapittel 9 Scandic Sunnfjord Førde
30. sep 40 Fylkesmannen i Vestland Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - livestream via Teams
29. sep 40 Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Bergen Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
29. sep 40 Fylkesmannen i Vestland Kurs i saksbehandling helse- og omsorgslova kapittel 9 Nordfjord hotell
28. sep 40 Fylkesmannen i Vestland Forvaltning av RMP – nytt for søknadsomgangen 2020 Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
Dato Arrangement
desember 2020
17. des Webinar: Klimasmarte kommunar har klimasmarte planar
16. des Webinar - Kort veg til gode hjelparar
16. des Webinar om viltforvaltning i Vestland
15. des Skogen si rolle for klimaet
15. des Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
11. des Webinar - Kort veg til gode hjelparar
07. des Webinar - autorisasjonsordninga for plantevern- og gnagarmiddel
02. des FLYTTA: Leve heile livet-konferanse i Bergen
01. des Digital Leve heile livet-konferanse
november 2020
26. nov Webinar om gjødslingsplan – vurderingar etter regelverket
26. nov - 27. nov AVLYST: Samling for kommuneoverlegar og legar i samfunnsmedisinsk arbeid
26. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
26. nov Digital fagdag om førebygging av sjølvmord blant barn og unge
25. nov Endringar i barnehagelova – samling for etatsleiarar for barnehage
25. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
23. nov - 24. nov Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
19. nov Sakshandsaming eStil PT – vanleg produksjon og avkorting
19. nov - 20. nov Fagdagar om sosialtenestelova
18. nov - 19. nov AVLYST: Tidleg innsats – har vi råd til å la vere?
18. nov AVLYST: Fagdag for nye folkevalde – Skei
17. nov AVLYST: Fagdag for nye folkevalde – Voss
16. nov - 17. nov Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
12. nov Webinar om naturmangfald og samskaping
12. nov Digital fagdag om førebygging av sjølvmord blant vaksne
06. nov Kurs i forvaltningskompetanse i barneverntenesta
05. nov Webinar - tilskot til drift av beitelag
04. nov - 05. nov Fagsamling for barneverntenestene i Vestland
03. nov Webinar - tilskot til drift av beitelag
03. nov AVLYST: Fagdag for nye folkevalde – Bergen
03. nov - 04. nov Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
oktober 2020
28. okt Nettmøte om klimaavtala mellom staten og næringa
28. okt - 29. okt Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
27. okt Digital plankonferanse i Vestland
22. okt - 23. okt Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2020
21. okt Første grupperettleiing hausten 2020
21. okt Berekraftig frukost - korleis forlenge levetida til eksisterande bygningar?
20. okt - 21. okt Økonominettverkssamling
20. okt Digital fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap
16. okt Webinar - avlingssvikt i frukt og bær
15. okt Webinar om TISK-øving for kommunane
14. okt Dagssamling om kvalifiseringsprogrammet
13. okt Om vilkår i konsesjonssaker og driveplikt etter jordlova
02. okt Kurs i saksbehandling helse- og omsorgslova kapittel 9
01. okt Spreieareal for husdyrgjødsel
september 2020
30. sep Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Stord
30. sep Kurs i saksbehandling helse- og omsorgslova kapittel 9
30. sep Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving
29. sep Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Bergen
29. sep Kurs i saksbehandling helse- og omsorgslova kapittel 9
28. sep Forvaltning av RMP – nytt for søknadsomgangen 2020