Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning

Dato:
23. november 2020 08:45 - 24. november 2020 14:00
Stad:
Digitalt (Microsoft Teams)
Arrangør:
Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med fylkesmennene i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland.
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere og gjeldsrådgivere i NAV

Fylkesmannen inviterer til videregående kurs i økonomisk rådgivning 23. og 24. november 2020. Kurset er for deg som jobber med økonomisk rådgivning eller gjeldsrådgiving i NAV.

Publisert 23.09.2020

Målet med dette kurset er å sikre at ansatte som jobber mer spesialisert med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning har tilstrekkelig kompetanse til å gi god rådgivning også i mer komplekse saker.

Hvorfor tilbyr vi dette kurset?

Alle som trenger det, har rett på økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. NAV-kontorene må derfor ha ansatte med både grunnleggende kunnskap og dybdekunnskap om tjenesten.

Hva skal du sitte igjen med etter kurset?

Kunnskap om

 • roller og ferdigheter i møte med mennesker som har økonomiske problemer
 • hvordan man kan hjelpe mennesker med en stor og uoversiktlig gjeldssituasjon
 • ulike eierformer
 • ulike måter kreditorer kan sikre kravet sitt på

Hva bør du kunne før du deltar på kurset?

Vi forutsetter at du allerede har kunnskap tilsvarende nivået på grunnkurset i økonomisk rådgivning.

Praktisk informasjon om kurset

På grunn av koronasituasjonen, holder vi høstens kurs i økonomisk rådgivning digitalt. Vi gjennomfører felles digitale kurs for fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Kurset holdes via Microsoft Teams. Deltakere vil få tilsendt en lenke i forkant av kurset. Vi sender lenken til e-postadressen som du oppgir i påmeldingsskjemaet. Det er derfor veldig viktig at du oppgir riktig adresse.

Det er Inger-Helene Søgnen (fra Fylkesmannen i Vestland) og Daniel Bergamelli (fra Fylkesmannen i Trøndelag) som holder kurset.

Hvis du er usikker på om du er i målgruppen til kurset eller har andre spørsmål, ta kontakt med kontaktperson hos din lokale fylkesmann:

 • Troms og Finnmark: Ingunn Andlaug Dahlen
 • Nordland: Vanja Ailin Os
 • Trøndelag: Daniel Bergamelli
 • Møre og Romsdal: Aud Randi Brattbakk
 • Vestland: Inger-Helene Søgnen
 • Rogaland: Inger Karin Brekke

Du finner kontaktinformasjon under fanen «Kontaktpersoner».

Fylkesmannens kurstilbud om økonomisk rådgivning

Fylkesmannen tilbyr tre typer kurs innen økonomisk rådgivning: Basiskurs, grunnkurs og videregående kurs.

 • Basiskurset er et helt grunnleggende kurs for deg som jobber i NAV og andre tjenester med å hjelpe mennesker som kan ha eller få økonomiske problemer
 • Grunnkurset er et grunnleggende kurs for deg som jobber i NAV med å hjelpe mennesker.
 • Det videregående kurset er et kurs for deg som jobber i NAV med økonomisk rådgivning eller gjeldsrådgiving.

I høst tilbyr vi disse kursene:

Dato:
23. november 2020 08:45 - 24. november 2020 14:00
Stad:
Digitalt (Microsoft Teams)
Arrangør:
Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med fylkesmennene i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland.
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere og gjeldsrådgivere i NAV