Berekraftig frukost - korleis forlenge levetida til eksisterande bygningar?

Dato:
21. oktober 2020 08:00 - 10:00
Stad:
Digitalt møte i Zoom. Lenke vert sendt til alle påmeldte seinast dagen før.
Arrangør:
Eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Fylkeskommune, Bergen kommune, HVL, BAS, UiB, Husbanken
Målgruppe:
Alle interesserte

Det er eit større fokus på gjenbruk og sirkulærøkonomi i byggebransjen. Korleis skal vi jobbe med eksisterande bygningar for å ta vare på og gje dei lengre levetid? Kva slags rolle har ny teknologi i dette arbeidet?

Publisert 05.10.2020
Pris: Gratis.
Påmeldingsfrist: 19. oktober 2020 12:00
Påmelding vi nettsida til Husbanken.

Program

08:15  Velkomen 
08:20 Sirkulær økonomi i byggenæringa: kva er utfordringane? v/Aasmund Bunkholt, Trefokus AS
08:40 Kan bygningar vare evig? v/Ole-Gunnar Søgnen, Institutt for Byggfag ved Høgskulen på Vestlandet
09:15 Pause
   
09:25 Eigedomsteknologi: Kva er tilgjengeleg, og kva kan vi gjere i dag? v/Tommy Hagenes, Energy Control AS
09.55 Spørsmål
10.00 Slutt
Dato:
21. oktober 2020 08:00 - 10:00
Stad:
Digitalt møte i Zoom. Lenke vert sendt til alle påmeldte seinast dagen før.
Arrangør:
Eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Fylkeskommune, Bergen kommune, HVL, BAS, UiB, Husbanken
Målgruppe:
Alle interesserte